fbpx
15. september 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Norge 203040 ga innspill til grønn konkurransekraft

En rekke engasjerte ledere fra Norge 203040-koalisjonen møtte denne uken ekspertutvalget for grønn konkurransekraft hos Telenor for å diskutere ulike arbeidshypoteser. Det regjeringsoppnevnte utvalget, som ledes av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer, skal legge frem en overordnet strategi for norsk, grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050 i slutten av oktober.

– Grønn konkurransekraft skal fremme tiltak for styrking og videreutvikling av miljøvennlig norsk næringsliv, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, og deltaker i 203040-nettverket. – Vi i Norge 203040 er glad for å kunne bidra som sparringspartner for utvalget i denne arbeidsintensive fasen, sier Svendsen.

Utvalget har lagt opp til en bred debatt i næringslivet og en rekke bransjer har spilt inn veikart med forslag til virkemidler for å styrke og videreutvikle grønn konkurransekraft i løpet av det siste året.

Ledere fra Agder Energi, Coca-Cola European Partners, DNV GL, Hurtigruten, IKEA, Nordea, Ruter, Snøhetta, SpareBank1 Forsikring, Statkraft, Statnett, Storebrand, Telenor, Tine, Umoe, Veidekke, EFO, WWF, Xyntéo og ZERO representerte Norge 203040-koalisjonen i møtet.

Om Norge 203040
Norge 203040 Koalisjonen består av 22 bedrifter og 2 NGOs fra ulike sektorer og er et langsiktig initiativ med mål om å peke på forretningsmuligheter og bidra til klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet. Initiativet er en pådriver for at Norge skal nå målet om
40 % utslippskutt innen 2030. Deltakerne er Agder Energi, Coca-Cola European Partners, DNV GL, Hurtigruten, Hydro, IKEA Norway, Kongsberg Gruppen, Marine Harvest, Nordea Norge, Ruter, Snøhetta Oslo, SpareBank 1 Forsikring, Statkraft, Statnett, Statoil, Storebrand, Telenor Norge, Tine, Umoe og Veidekke, i tillegg til Elektroforeningen, WWF-Norge, Xyntéo og ZERO.

Les mer om utvalget for grønn konkurransekraft her: www.gronnkonkurransekraft.no
Les mer om Norge 203040 her: http://www.xynteo.com/projects/norway-203040-the-business-opportunity/