4. juli 2016

Nye nullutslipp batteriferger på Trondheimsfjorden

To nye elektriske ferjer og to ladbare hydridferjer vil trafikkere Trondheimsfjorden fra 2019.

Marius-G-768x1024Miljøstiftelsen ZERO roser Sør-Trøndelag fylkeskommune for å kutte 75 prosent av utslippene på disse ferjestrekningene, og sier dette viser tydelig at det grønne skiftet i maritim sektor rulles ut i stor skala.

– Vi er veldig fornøyde med at strekningen Brekstad-Valset nå blir tilnærmet utslippsfri fra 2019. Dette er skikkelig gode nyheter for det grønne skiftet i maritim sektor som nå er i full gang. Mange nye batteri- og ladbare hybridferger skan nå bygges, og vi gleder oss til å se de første elferjene på Trondheimsfjorden, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO.

– Det er også bra at det blir en stor andel fornybar strøm som tas i bruk på de nye ladbare hybridferjene på Flekk-Rørvik. Vinneren av anbudet har kommet opp med løsninger som får utslippene ned langt lavere enn det som var minimumskravene i anbudet, og tar nye steg videre for verdensledende løsninger for batterielektriske løsninger for fergesektoren. Vi håper de vil klarer å få til enda større andel av strøm i arbeidet de nå skal gjøre fram til fergene skal settes i drift i 2019, sier Marius Gjerset.

ZERO mener likevel det hadde vært mulig å få begge strekningene til å bli helt fossilfrie. Stortinget har vedtatt at alle ferger skal være lav- eller nullutslippsferger. Sør-Trøndelag fyløkeskommune er først ut av fylkene etter dette vedtaket.

– For de ladbare hybridfergene som kommer på Flakk-Rørvik bør den fossile dieselbruken erstattes med biodrivstoff for å gjøre strekningen helt fossilfri. Her må samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen følge opp stortingsvedtaket med en finansieringsordning som gjør det mulig for fylkene å ta de mest klimavennlige valgene når nye fergestrekninger skal ut på anbud, sier Gjerset.

Illustrasjon av fergen

NRKs oppslag:
https://www.nrk.no/trondelag/verdensledende-teknologi-pa-nye-ferger-1.13023812

FosenNamsos pressemelding med bilder/tegninger av fergene:

http://www.fosennamsos.no/aktuelt/fosennamsos-sjo-er-svart-fornoyd-med-a-ha-vunnet-tilbake-flakk-rorvik-article5996-892.html