17. februar 2017

Nyheter om fossilfrie og utslippsfrie nyttekjøretøy

Her er siste oppdatering fra ZERO på nyheter om fossilfrie nyttekjøretøy

Skjermbilde 2017-02-17 kl. 16.06.38

Renault lansert ny elektrisk stor varebil, Master Z.E.
Renault Master kommer i en elektrisk versjon fra slutten av 2017. Oppgitt informasjon er batteripakke på 33 KWh og ca 150 km rekkevidde. Les mer her.

Skjermbilde 2017-02-17 kl. 16.08.27
BYD starter salg av elektrisk lastebiler i USA
BYD har produsert sine første elektriske lastebiler i USA på fabrikken deres utenfor LosAngeles, i et prosjekt med støtte fra California for 43 elektriske lastebiler fra ulike produsenter. BYD har nå informasjon på sin nettside om 3 størrelser på elektriske lastebiler de tilbyr for klasse 5,6 og 8 med nytte/totallast på henholdsvis 7 tonn,  10,7 tonn og 54 tonn. Den største lages med batteri på 188 KWh med en rekkevidde på ca 150 km. Les mer her.

VATTENFALL legger om alle kjøretøy til elektrisk
Vattenfall skal har vedtatt å skift til elektriske kjøretøy for alle deres 3500 biler og lette nyttekjøretøy. Innen 5 år skal Vattenfall skifte ut hele sin kjøretøyflåte med 1700 kjøretøy i Sverige, 1 100 i Tyskland og 750 i Nederland. Les mer her.

BKK sparer 30 millioner kroner på utfasing av fossildrevne biler
Elektrifisering og omlegging til fossilfri transport er et godt tiltak for å ta vannkraften i bruk og viktig for BKK i det grønne skifte. BKK vil derfor nå ikke investeres i nye personbiler med fossilt drivstoff,, små varebiler (fra 2018) eller store varebiler (fra 2019). Beregninger viser at den anbefalte utskiftningen av BKKs bilpark i perioden 2017 til 2025 vil spare BKK for totalt ca 30 millioner kroner i disse årene. Les mer her.

Første anbud med krav til elektrisk stor renovasjonsbil i Kristiansand
Avfall sør har nylig hatt ute anbud på renovasjonen i Kristiansand og har i anbudet stilt krav til to elektriske renovasjonsbiler og har opsjon på en tredje bil. Les mer her.
Skjermbilde 2017-02-17 kl. 16.10.31
Første elektriske store renovasjonsbil på norsk jord
Norsk Gjenvinning skal sette i drift de første elektriske store renovasjonsbiler i Norge i Sarpsborg i august. En tilsvarende bil, som skal i drift i Frederiksberg ved Københavnk, var i Norge nå i forbindelse med Nordic EV Summit og var to dager i Sarpsborg for testkjøring. Les mer her.

Enova har annonsert et nytt støttetilbud til utslippsfri nyttekjøretøy
Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge. I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler. Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet. Les mer her.

Skjermbilde 2017-02-17 kl. 16.11.33
Pon lanserer fossilfritt demoanlegg
Pon Equipment åpnet et nytt demoanlegg ved hovedanlegget deres på Berger i Skedsmo. Det blir et fosiltfritt demoanlegg, hvor de ønsker å vise fram anleggsmaskiner på fosilfritt drivstoff. Les mer her.

Oversikt over fossilfri arbeidsmaskiner
Et fylkeskommunalt prosjekt har lagd en oversikt over arbeidsmaskiner som benytter fossilfritt drivstoff og som er lavutslipps- og nullutslippsmaskiner. Her finnes det oversikt over endel typer fossilfrie arbeidsmaskiner. Se oversikten her.

“Ultra-Fast” 350 kW ladestasjoner i Europa
Flere bilprodusenter i Europe, BMW, Daimler, Ford,VW Audi og Porsche har inngått avtale om utbygging av et “ultra-fast” hurtigladenett i Europa ca 400 ladestasjoner med opp til 350 kW lading ila 2017, med mål om videre stor utbygging fram til tusenvis til 2020. Les mer her.

Offensiv politikk på utslippsfri transport i Oslo
Partiene i Oslo er enige om en rekke offensive tiltak for å fremme utslippsfri transport, fremgår det i en spørrerunde Aftenposten har gjennomført etter innspill fra ZERO. Blant annet er det flertall for at ladepunktene i sentrum som legges ned i forbindelse med bilfritt byliv, skal bli oppgradert til rask lading til nyttetransport, og at transport til de bilfrie sonene, kun skal trafikkeres av nullutslippskjøretøy. Les mer her.

Arrangementer

Forum for tungtransport med tema biodrivstoff, 28.februar
ZERO inviterer til forum for tungtransport med tema bærekraftig biodrivstoff den 28. februar på Litteraturhuset i Oslo fra 08:30 til 12:00, med enkel lunsjservering fra 11:30. Over 100 påmeldte allerede. Les mer og meld deg på her!

Informasjons- og oppstartsmøte for utslippsfri nyttetransport prosjekt, 2.mars
ZEROs nye prosjekt for å få økt fart på utrullingen av utslippsfrie nyttekjøretøy har oppstartsmøte  2. mars. Det kommersielle markedet for elvarebiler er helt i startgropa, og tiden er moden for en målrettet satsning på å få opp volumene av dette. Nå ruller også den første el-lastebilen på veien i Norge, og her skal vi gjennom dette prosjektet bidra til at det kommer flere tyngre utslippsfrie kjøretøy på norske veier. Vi inviterer aktører fra næringa til å delta i et samarbeid for å få dette til og til å bidra med finansiering.

Per nå er følgende bedrifter med i prosjektet: Oslo Kommune v/ Klimaetaten, Posten/Bring, Coca Cola Norge, Ragnsells, Scania, Renault, Nissan, Harald Møller, Bertel O Steen, Spekter Arbeidsgiverforening, Lyse, Hafslund, Agder Energi og ABB.

ZERO avholder kick-off og oppstartsmøte i prosjektet torsdag 2. mars i Oslo. Hit kommer blant annet ENOVA for å legge fram detaljene rundt den nye støtteordninger for utslippsfrie nyttekjøretøy. Ta kontakt med Torfinn Belbo (torfinn.belbo@zero.no) dersom din bedrift er interessert i prosjektet! Les mer her.

Hydrogenseminar 4.mai
ZERO inviterer næringsliv, myndigheter, politikere og andre interessenter til forum for tungtransport med tema hydrogen den 4. mai i Oslo (dato og sted ikke endelig bekreftet). Sentrale tema her blir:
– Hvor blir hydrogen viktig innenfor tungtransport og hvorfor?
– Status for tyngre brenselcellekjøretøy internasjonalt
– Kjøretøyleverandørene: hvor er vi nå? Og hva skal til for videre utvikling og kommersialisering?
– Strategier og løsninger nødvendig fylleinfrastruktur
– Hvilke virkemidler trengs for hydrogen til nyttetransport nå?

Hold av datoen og meld gjerne interesse. Mer informasjon vil komme etter hvert.