fbpx
27. desember 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Nyheter om nullutslipp og fornybar ferge og skipsfart

Nyheter om nullutslipp og fornybar ferge og skipsfart. Send oss gjerne tips: marius.gjerset@zero.no

Ferger

Terje-med-ferjebatteri-0222-Large-576x390Det skjer en stille, grønn revolusjon i norske fjorder

Bransjen er godt kjent med den stille revolusjonen. Men dimensjonene i det grønne skiftet som nå skjer, har nok skjedd litt under radaren for folk flest. Det grønne skiftet i fergebransjen kan Norge være stolt av. Dette vekker internasjonal oppmerksomhet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. I løpet av få år vil reduserte utslipp fra fergedriften tilsvare utslipp fra 70 000 personbiler.

Multi_Maritime_Fjord1_smal.1000x564Havyard Ship skal bygge 3 elferger for Fjord1

Tre el-ferger til sambandet Brekstad-Valset i Sør-Trøndelag og en på Husavik-Sandvikvåg i Hordaland til Fjord1 skal bygges nå på Havyard i Sogn.

07.1000x666Myklebust Verft (Kleven) skal bygge de to hybridfergene til  Fosen Namsos Sjø

Fergene skal på Flakk-Rørvik sambandet og brukes med en høy andel av strøm på sambandet med ladekapasitet på 4,5 MWh på hver side.

HordalandHordaland vant Årets lokal klimatiltak pris for nullutslippsferger på Zerokonferansen

Hordalands miljøkrav i ferjeanbud ble kåret til Årets lokale klimatiltak i KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen.

Pågående fergeanbud på el- og fornybar ferjedrift

kart 2Festøya-Solavågen og Volda-Folkestad (Møre-og Romsdal)

Ble lyst ut anbud 13.des med anbudsfrist 1.mars for kontraktsperiode på 10 år fra 2020. Det stilles krav til tre nullutslippsferjer og én lav- eller nullutslippsferje, samt en reserveferge på de to riksveisambandene. (kart over både riksvei- og fylkesveisamband anbud).

Nordland

Statens vegvesen Region nord har anbud på E6 Bognes-Skarberget og riksvegferjesambandet Rv. 827 Drag-Kjøpsvik med driftsoppstart 1.1.2018. Kontraktsperioden er 4 år med opsjon om forlengelse på ett år. Det stilles krav til ikke-fossile energibærere, og det er 20% miljøvekting. Tilbudsfrist 31.12.2016

Forestående kontraktstildelinger

Møre- og Romsdal, Hareid  – Sulesund og Sykkylven – Magerholm

Anbudet på fylkesvegferjesambanda Hareid – Sulesund og Sykkylven – Magerholm hadde tilbudsfrist 22.des. Anbudet har krav til ca 60% CO2-reduksjon, samt miljøvekting på 20%. Enova har gitt 88 millioner i støtte til ladeanlegg til sambandene. Kontrakttildeling/ og -signering etter tidsplan i uke9/11.

Hordaland

Resterende fylkesfergesamband i Hordaland hadde tilbudsfrist 16.nov, med forventet kontraktstildeling i uke 11. Minstekrav er CO2-reduksjon på 55%. Og 30% miljøvekting i anbudet med 15% miljø og 15% energibruk. I første anbudsrunde ble rutepakke 1 vunnet av hovedsakelig elektriske løsninger, langt bedre enn minstekravene i anbudet.

20 millioner til utredning av lav- og nullutslippsferger fylkeskommuner

Ti fylkeskommuner og en kommune fikk støtte fra midlene som ble vedtatt i revidert statsbudsjett før sommeren. – Dette vil gi fylkeskommunene et solid grunnlag for å stille krav til lav- og nullutslippsløsninger for fergetjenester i tiden fremover, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Hydrogenferge utviklingskontrakt for ferge i drift fra 2021

I Statsbudsjett har Statens vegvesen fått i oppgave å få på plass en utviklingskontrakt for en hydrogendrevet ferge som kan settes i drift i 2021. Dialogkonferanse om dette vil etter planen skje i første kvartal 2017.

FINFERRIES_PERSP.1000x605Batteriferge i drift i Finland til sommeren

Den neste batterifergen i verden (bilferge) settes i drift i Finland til sommeren. Siemens i Trondheim levere elektro- og styringssystemene til fergen til FinFerries.

 

Statsbudsjett 2017

I budsjettavtalen for 2017 mellom Regjeringen og KrF og Venstre økes bevilgningene til Enova med 304 millioner med fokus på infrastruktur for nullutslipp transport. Det ble vedtatt at det skal innledes forhandlinger om etablering av et nytt næringslivsdrevet CO2-fond som kan få en viktig framtidig rolle for utrulling av utslippsfri transport for de sektorene som blir inkludert.

Elavgiften blir redusert for alle fartøy i næringsvirksomhet

Redusert elavgift for skip i næring ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2016. Det har tatt sin tid å innføre, og finansdepartementet foreslo først å begrense ordningen til skip over 400 tonn. ZERO har jobbet med å få bort denne vektgrensen, og i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble tonnasjegrensen tatt ut. Dette blir nå gjennomført fra 1.1.2017.

Samferdselsdepartementet konferanse om utslippsfri transport

Samferdselsdepartementet arrangerte 2.desember en konferanse om transport, teknologi og reduksjon av klimautslipp, deriblant maritimt. Presentasjonene ble streamet og kan sees på Facebooksiden til departementet.

Dialogkonferanse om autonome klimavennlige passasjerferger

Tønsberg kommune skal gjøre en anskaffelse for en liten sykkelferge som skal krysse Husøysundet. Det ble arrangert en dialogkonferansen om autonome løsninger for dette i regi av Nasjonalt leverandørutviklingsnettverk m.fl.

Stor interesse for ny PILOT-FV_Hydrogen_powered_-_Zero_emission__MM_design-jpg-295E ordning for nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport

Det var stor interesse for den nye PILOT-E ordningen til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. 15 konsortier søkte om finansiering, og de fem vinnerne som deler 70 millioner kroner i tillegg til muligheter for større finansiering til gjennomføring fra En1-VISIONOFTHEFJORD-FLAM-SVERREHJORNEVIK-20839.1000x666ova, er konsortier ledet av bedriftene Brødrene Aa, Fiskarstrand, Siemens, Kongsberg Maritime og Wärtsilä. Av prosjektene som vant fram var verdens første hydrogenferge fra Fiskerstrand Verft, Urban Water Shuttle- elektrisk sjøtrikk fra NCE Maritime Cleantech, og helelektrisk batteriversjon av «Vision of the fjords».

landstrømEnova støtte på 140 mill til nye landstrømsanlegg

Enova tildelte 140 millioner til 22 nye landstrømprosjekter. Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018. Ny utlysingsrunde blir tidlig i 2017.

Hurtigruten Kong Harald.1000x557Hurtigruten får landstrøm i Bergen fra april 2017

I april skal de fire Hurtigruteskipene som er bygget om for landstrøm kunne stanse hovedmotorene de seks timene skipene ligger til kai i Bergen.

Viking Energy. Foto Eidesvik Offshore.280x210Viking energy sparer 30% drivstoff med batteripakke 

Verdens første offshoreship med batteri som erstatter hovedmotor som reserve under DP-operasjoner, som gir drivstoffsbesparelser opp mot 30 prosent. ZEM har levert energisystemet med batteripakken sammen med Westcon Power & Automation.

elsjark-800x450Selfa utvikler ny elektrisk fiskebåt for serieproduksjon

Selfa-sjef Erik Ianssen satser friskt videre og har startet utviklingen av en ny elektrisk sjark for serieproduksjon, som skal lanseres neste år. Bildet er av den første Selfa Elsjarken Karoline.

Hurtigruten_Side_Rolls-Royce.1000x562Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip med hybrid framdrift

De to nye hybrid skipene til Hurtigruten kan seile 15-30 min helelektrisk og får 20 prosent lavere drivstofforbruk enn med konvensjonelle løsninger. Skipene installeres med en mindre batteripakke enn tidligere omtalt, 1,36 MWh, med planer om å installere mer batterier senere for lenger batteridrift (3-4 timer).

Fergen vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord. tildeling av seilingstider fra 1. januar 2020. Plug-in hybridfergen vil ha kapasitet på 2 000 passasjerer og 430-500 biler.

 

 

Tidligere nyhetsbrev

21.oktober:

Fullt gjennombrudd for batteriferger i Hordaland

I går ble det offentliggjort kontrakt for anbudet på 7 fergesamband i Hordaland. Fjord1 vant anbudet med hovedsakelig elektriske løsninger med 60% reduksjon i energibruket og 87% utslippsreduksjon (inkl. CO2-vekting på strømmen). Det er veldig bra å se at gode miljøkrav i anbudene fører til en hard konkurranse om de beste miljøløsningene og at det vinner fram løsninger bedre enn kravene i anbudet, som var på 55% reduksjon. slik det også var på anbudene i Trøndelag og Anda-Lote. Dette viser vei for hvordan teknologiskift til fornybare utslippsfrie løsninger gir store og raske utslippsreduksjoner, som for ringvirkninger langt utover fergebransjen og Hordaland!

Pågående fergeanbud på el- og fornybar ferjedrift

Hordaland

Resterende fergesamband i Hordaland (fergepakke 2,3,4 og 5.) har tilbudsfrist 16.nov. Vi håper på like gode resultater på fornybare og utslippsfrie løsninger her!

Møre og Romsdal

Anbudet på fylkesvegferjesambanda Hareid – Sulesund og Sykkylven – Magerholm, med oppstart fra 2019 og 2020, har tilbudsfrist 12.des. Anbudet har krav til maksimalt energibruk og CO2 utslipp, samt en miljøvekting i anbudet på 20%. Enova har gitt støtte på 88 mill til ladeanlegg til disse sambandene, med mål om at det, sammen med støtte fra NOx-fondet kan utløse elektriske løsninger på disse sambandene.

Nordland

Statens vegvesen Region nord har anbud på E6 Bognes-Skarberget og riksvegferjesambandet Rv. 827 Drag-Kjøpsvik med driftsoppstart 1.1.2018. Kontraktsperioden er 4 år med opsjon om forlengelse på ett år. Det stilles krav til ikke-fossile energibærere, og det er 20% miljøvekting. Tilbudsfrist 31.12.2016

Dialogkonferanse om elektrifisering av øyfergene i Oslo, 24.oktober

Ruter inviterer til dialogkonferanse om elektrifisering av øybåtene i Oslo, 24. oktober kl 09-13.  Oslo Bystyret har nylig vedtatt at Øyfergene skal elektrifiseres fra 2018.

Enova nytt støtteprogram for ladeinfrastruktur til offentlig transport transporttjenester

Dette programmet er rettet spesielt inn mot kommuner/fylkeskommuner for å etablere ladeinfrastruktur for elektriske ferger og busser.

Støtteordning for grønn skipsfart – fylkeskommuner og kommuner

Den nye støtteordningen som ble vedtatt i revidert statsbudsjett før sommeren, er nå klar til gjennomføring.  Fylkeskommuner og kommuner inviteres til å søke støtte fra den nye ordning til utvikling og innføring av lav- og nullutslippsteknologi i fergesektoren. Søknad sendes snarest mulig og senest innen 1. november 2016. Tilsagn på støtte kan forventes avgitt innen 30. november 2016.

Elavgiften blir redusert for alle fartøy i næringsvirksomhet

Redusert elavgift for skip i næring ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2016. Det har tatt sin tid å innføre, og finansdepartementet foreslo først å begrense ordningen til skip over 400 tonn. ZERO har jobbet med å få bort denne vektgrensen, og i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 skriver de at tonnasjegrensen tas ut av vedtaket. Det er fortsatt en pågående prosess med ESA, men vi håper dette nå snart blir iverksatt.

Stor interesse for ny PILOT-E ordning for nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport

Det er stor interesse for den nye PILOT-E ordningen, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova med mål om å få opp farten i teknologiutviklingen gjennom helhetlige prosjekter. 15 konsortier har søkt om finansiering fra PILOT-E for nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport.

Verdens første skip på biogass i Oslofjorden

Biogassdagen 2016 arrangeres i Oslo 25. oktober om bord i ferja MF «Prinsen» som går fra Aker Brygge. I anledning dette arrangementet vil fergen kjøre på biogass for rundtur i Oslofjorden.

Kystens leatherman på batteri

Kystverkets nye oljevernfartøy OV «Bøkfjord» en pionér på batteridrift av arbeidsskip. Med 850 KWh batteri er det forventet en drivstoffreduksjon på 25 prosent.

«Vison of The Fjords» kåret til Årets skip 2016

Hybridskipet «Vision of the Fjords» ble kåret til Årets skip 2016 på skipsfartsmessa i Hamburg i september. Båten er bygd av Brødrene Aa og har plass til 400 passasjerer og går i rute mellom Gudvangen og Flåm. Skipet har batteripakke som kan kjøre utslippsfritt og støyfritt i verdensarvområdet på Geirangerfjorden. Planlegging av neste miljøbåt er allerede i gang.

Norsk batteriprodusent skal levere batterier til verdens største batteriferge

PBES Norway AS skal levere batterier til verdens største helelektriske ferger, fra batterifabrikken i Trondheim. Batteripakker på 4 MWh skal installeres i 2 av fergene på Helsingør-Helsingborg fergesambandet som sammen med 10 MW ladekapasitet skal gjøre disse 2 fergene helelektriske. ABB skal stå for ombyggingen av de to fergene i Finland som skal være ferdig ila første halvår 2017.

Verdens første hybrid-passasjerskip fra Hurtigruten

De 2 nye skipene som hurtigruten har bestilt skal ha hybrid-passasjerskip skal bygges med 6 MWh batteripakker. Skipene kan seile lydløst og utslippsfritt på batteri i opp til 30 minutter. Det er satt av plass til større batterier på skipet som kan installeres senere og kan bli mulig å seile inntil syv timer på batteridrift. Skipene bygges av Kleven og første skipet skal være ferdig i 2018.

Color Line vil bygge verdens største hybridferge

Color Line ønsker å bygge verdens største ladbare hybridferge og sette den i trafikk på strekningen Sandefjord–Strømstad fra 2020, hvis de vinner konkurransen om tildeling av nye seilingstider i Sandefjord havn. Fergen vil ha en kapasitet på 2 000 passasjerer og 430-500 biler.

Nullutslipp Oslo havn

Oslo Bystyre gjorde nylig vedtak om at Oslo Havn skal bli nullutslippshavn. I løpet av 2017 skal det legges fram en handlingsplan for hvordan alle skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling. Driften av virksomheten ved Oslo havn skal bli utslippsfri, og det skal foreslås tiltak for hvordan nullutslippsteknologi skal benyttes for varetransport til og fra Oslo havn. Det skal stilles krav om nullutslipp for fergene som betjener øyene i indre Oslofjord i ny kontrakt fra 2018. Og kommunen har som målsetting at driften på Nesoddensambandet skal skjer med nullutslippsteknologi.