19. september 2016

Nytt ZERO-notat: Fossilfri anleggsplass

Fossilfri anleggsplass.jpg

Maskinleverandører og entreprenører er klare til levere fossilfri drift av anleggsplasser, og de første anleggsplassene uten bruk av fossilt drivstoff er allerede i drift fra 2016. ZERO mener det nå må stilles krav til fossilfri anleggsplass i alle nye anbud.

En fossilfri anleggsplass benytter elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff til anleggsmaskiner, byggvarme og byggestrøm. Utviklingen har allerede kommet langt, og bransjen er en stor pådriver. I tillegg til at fossilfri anleggsdrift reduserer klimagassutslippene, vil en overgang til elektriske anleggsløsninger redusere lokale utslipp og støy, og bedre arbeidsmiljøet.

Et skifte til fossilfri anleggsplass kan bli standard i nye utbyggingsprosjekter allerede nå gjennom overgang til biodrivstoff. Helt utslippsfrie anleggsplasser gjennom bruk av elektrisitet eller hydrogen bør være en ambisjon på lenger sikt.

Bygge- og anleggsbransjen slipper nasjonalt ut snaue 370 000 tonn CO2 årlig (2015) . I Oslo står anleggsmaskiner for 16 % av klimagassutslippene. Klimagassutslippene fra bransjen er de siste to årene redusert i Norge, samtidig som omsetningen har økt. Dette er en positiv utvikling som bør akselereres gjennom en full overgang til fossilfrie anleggsplasser.

Les mer i ZEROs notat om fossilfri anleggsplass her.