27. september 2017

– Oslobudsjettet er et kjempeløft for lading av elbiler – nå er alt klart for utslippsfri sone!


B
yrådet i Oslo la i dag fram sitt andre Klimabudsjett sammen med budsjettet for 2018.
– Det viktigste klimagrepet byrådet nå gjør er en massiv utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske personbiler, varebiler og taxier, i tillegg til den store satsingen på fossilfri kollektivtrafikk, sykkel og miljødifferansierte bompenger, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby i ZERO. – Oslo sender nå en tydelig melding til innbyggere og næringsliv om at det skal lønne seg og være enkelt å reise utslippsfritt. 

Gulrot på plass – nå pisk

Det er store utslipp fra nyttetransporten i Oslo, og et skrikende behov for å få fortgang i tiltak for å få til skifte til fornybar og utslippsfri varetransport i Oslo. Nå som nyttetransporten skal få flere ladepunkter, er det viktig å vise hvilken vei vi skal.

– Byrådet må lansere en utslippsfri sone innenfor ring 1 fra 2020. De kjøretøyene som fortsatt skal kjøre innenfor det bilfrie sentrum, som taxi og varebiler, MÅ være utslippsfri fra 2020. Dette vil bidra til å kikkstarte markedet for elektrisk nyttetransport.

Klimabudsjettet forbedret fra 2017

Oslos klimabudsjett har blitt videreutviklet som verktøy fra 2017-budsjettet, med større åpenhet om bakgrunnstallene og hvordan utslippene skal kuttes. Det trengs for å ha en god styring med iverksetting av nok tiltak for å nå klimamålene, og for at alle eksterne aktører også skal kunne bidra med forslag til tiltak og løsninger.

– Det er bra at Oslo nå gjør det til standard at alle kommunale byggeplasser skal bli fossilfri og i større grad utslippsfri, og bør raskt se på aktuelle virkemidler for å få fortgang på dette grønne skiftet på alle private og statlige byggeplasser også.

 

 

Kontaktpersoner:
– Jenny Skagestad, rådgiver storby: 92610995 / jenny.skagestad@zero.no
– Marius Gjerset, teknologiansvarlig: 926 56 010 / marius.gjerset@zero.no