fbpx
19. mars 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Hareides NTP mangler klima-ambisjoner

Regjeringen legger Klimaplanen til grunn for ny Nasjonal transportplan, men NTP gjenspeiler ikke det store skiftet som trengs i hele sektoren for at Norge skal nå klimamålene. – Med en historisk høy ramme på 1200 milliarder kroner, forventet vi en NTP som både kunne bidra til å utvikle grønn industri og kutte utslipp. Nå må Stortinget sikre at NTP-milliardene også brukes til gode klimatiltak, sier fagansvarlig Christine Holtan Bøgh i ZERO.

ZERO mener alle utbyggingsprosjektene i NTP må få et klimagassbudsjett, som vil gi byggherrene et mandat til å prioritere klimagassreduksjon, ikke bare pris. Men disse kravene uteblir i den nye transportplanen.

– Hareide har stilt krav om fossilfrie anleggsplasser, og det er bra. Men maskinene står for kun 10-30 prosent av utslippene – hva med de 70-90 prosentene som kommer fra materialer som blant annet asfalt, stål og betong? Her mangler tydelige mål i NTP. Vi håper at Stortinget griper muligheten for grønn industrivekst ved å stille klimakrav til materialer, sier Holtan Bøgh.

– Alle nye prosjekter må også tilrettelegges for ny teknologi fra første spadetak. Hvis ikke bygger vi ny infrastruktur for gårsdagens transportløsninger, påpeker hun.

Gir ikke forutsigbarhet i omstillingen
Ny NTP er verken ambisiøs eller konkret nok på skiftet fra fossile til fornybare energibærere.  Men dette skiftet er en forutsetning for at vi skal klare å nå klimamålene i denne tiårsperioden, mener ZERO.   

– Planen sikrer ikke næringslivet god nok forutsigbarhet i omstillingen frem mot 2030. Staten bør tegne det store kartet for hvordan et grunnleggende nettverk av lade- og fylleinfrastruktur skal se ut både til lands, til vanns og i lufta. Tilgangen på fornybar energi må ligge i forkant av ny teknologi blant transportmidlene. Uten klare mål og løfte om en statlig grunninvestering i startfasen, vil omleggingen ta altfor lang tid, sier Holtan Bøgh.

– Det haster å gjennomføre effektive grep.  Nå må kommende statsbudsjett og proposisjoner gi de konkrete tiltakene vi trenger for å øke tempoet i den grønne omstillingen, sier hun.

Må stille krav til utslippsfri kollektivtransport
Stortinget har vedtatt at hele kollektivtrafikken skal være fornybar og utslippsfri innen 2025. Det er bare fire år til.

– Regjeringen må stille krav til fylkene og byene om omlegging til fornybar og utslippsfri løsninger i alle bevilgninger til kollektivtrafikken gjennom byvekstavtalene i NTP, sier Holtan Bøgh.

Lovende om luftfart
Torsdag kom nyheten om at Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og NTNU går sammen og etablerer et innovasjons- og testsenter for null-  og lavutslipps luftfart. 

– Dette er en sak ZERO har jobbet lenge for, og vi tror dette kan bli Norges viktigste bidrag til elektrifisering av luftfarten. Nå må denne nyheten følges opp med penger i NTP, sier Holtan Bøgh. 

NTP understreker viktigheten av utvikling av utslippsfri luftfart, og at Norge vil legge til rette for denne utviklingen, men mangler både mål og  nye virkemidler. 

– Målet om at all innenriks luftfart skal være elektrifisert innen 2040 må inn i teknologimålene, og følges opp med flere virkemidler,  sier Holtan Bøgh.

Kontaktpersoner i Miljøstiftelsen ZERO:
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport (mobil: 915 82 971)
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)

Pressefoto av Christine Holtan Bøgh kan lastes ned her.