fbpx
2. juli 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Må stille krav til fornybare løsninger

Regjeringen la mandag fram plan for fossilfri kollektivtrafikk, som oppfølging av stortingsvedtak om nullutslipp- og fossilfri kollektivtrafikk fra 2015 og gjeldende regjeringserklæring.

– Det grønne skiftet i kollektivtrafikken er godt i gang og er den delen av transportsektoren som nå først kan få til et fullt skifte til utslippsfri og fossilfri transportsektor. Men for å få til det, trengs det forbedrede virkemidler, kombinert med finansiering og krav. Vi hadde forventet mer konkrete, nye virkemidler for å få dette til i handlingsplanen, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Fossilfri kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

– Søndag startet Norges største bussanbud opp på Romerike, hvor hele 463 busser ble skiftet til fossilfritt med 39 elbusser og resten på bærekraftig biodrivstoff med totalt 86 % klimagassreduksjon. Hele kollektivtrafikken i Oslo og Akershus blir fossilfri innen 2020. Flere andre byer og fylker gjør det sammen. Dette viser vei, og regjeringen må nå sørge for en tilsvarende utvikling i hele landet gjennom sin virkemiddelbruk, sier Gjerset.

Kollektivanbudene har normal kontraktslengde på 8-10 år. For å oppnå fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, må det stilles krav til fornybare og utslippsfri løsninger i alle anbud som nå utlyses.

Ikke tilstrekkelige virkemidler

– Det lyses fortsatt ut nye bussanbud i flere fylker med utstrakt bruk av fossil diesel med varighet helt fram til 2030. Dette viser at dagens virkemidler ikke er tilstrekkelige. Finansieringen fra staten til fylkene til kollektivtrafikken er samme beløp samme om fylkene kjører med gammelt materiell og fossil diesel eller nye nullutslippsløsninger. Flere fylker ønsker å gjennomføre dette, men mangler finansiering. Dette må regjeringen nå endre på, slik de tidligere har signalisert at de vil gjøre, sier Gjerset.

Handlingensplanen har med ett nytt virkemiddelet om at regjeringen «vil vurdere krav til fossilfri kollektivtrafikk».

– Det er bra. Her forventer vi at regjeringen nå vil raskt vil sette i gang prosessen med å forskriftsfeste et slikt krav, avslutter Gjerset.

Kontakt:
Marius Gjerset
, teknologiansvarlig i ZERO, tlf: 926 56 010