fbpx
8. november 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Støres budsjettendringer gir ikke nødvendig klimaløft

Regjeringen har skjerpet klimamålene i Hurdalsplattformen, men dette budsjettet er ikke i nærheten av å sette en troverdig kurs mot målene, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland. 

– Det er positivt at regjeringen kommer med nye satsinger på klima. Men i regjeringens “klimamilliard” er det ikke tatt hensyn til budsjettkuttene til Nysnø, Miljøteknologiordningen, firmabilbeskatning for elbiler og en rekke andre klimatiltak. ZEROs første vurdering er at er at klimaprofilen i budsjettet er svekket, sier Aasland.  

– Kutt i elavgift er dyrt og lite målrettet. Det er viktig å møte høye strømpriser med sosiale tiltak, men dette er ikke måten å gjøre det på. ZERO har spilt inn en mer omfordelende, billigere og mer klimavennlig modell for dette, sier Aasland.

Svekket klimaeffekt av CO2-avgift

Støre-regjeringen holder fast ved opptrappingen av CO2-avgiften, som foreslått av forrige regjering. 

– Det er bra at regjeringen gjennomfører økningen i CO2-avgiften, men klimaeffekten svekkes av redusert veibruksavgift. Pumpeprisen blir 30 prosent lavere enn Solberg-regjeringens forslag. Billigere diesel og bensin er ikke en god klimaløsning, sier Aasland.

– Regjeringen burde heller skjermet CO2-avgiften og brukt penger på omfordeling av proveny fra avgiften. Det kan skje gjennom utbetaling til husholdninger og CO2-fond for omstilling av næringslivet.

Mangler satsing på grønn industri

ZERO er skuffet over at regjeringen ikke tar kraftfulle grønne grep i industrien. 

– Budsjettet mangler alle grep som trengs for en satsing på grønn industri. CCS-prosjektet på Fortum Oslo Varme er fortsatt prisgitt midler fra EU. På hydrogen skal regjeringen gjøre som den forrige: å satse på “helhetlig utredningsarbeid”. Samtidig kuttes det i Nysnø og i Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. En liten økning av Enovas satsing i næringslivet kompenserer på langt nær for dette, sier Aasland. 

Klimafond: For lave ambisjoner 

ZERO er skuffet over at regjeringen ikke har høyere ambisjoner for Klimainvesteringsfondet enn Solberg-regjeringens mål om 10 milliarder kroner.

– Med et fond på 25 milliarder kroner, som ZERO har foreslått, kan fondet bli et meget viktig bidrag for å støtte fattige land i omleggingen fra kullkraft til fornybar, og gi inntekter til Norge.  ZERO er samtidig glad for at regjeringen øker fornybarbistanden. Vi håper dette er starten på å prioritere fornybar energi i kommende bistandsbudsjetter, sier Aasland. 

Kontaktpersoner hos ZERO:
Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder (mobil: 936 83 411)
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)