fbpx
2. oktober 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Første kommersielle fullskala anlegg for karbonfangst og –lagring (CCS) åpner i dag

Verdens første kommersielle fullskala anlegg for karbonfangst og –lagring (CCS) åpner offisielt i dag på Boundary Dam i Canada. Det er det regionale kraftselskapet SaskPower som står bak prosjektet. 

Boundary Dam-prosjektet viser at man må ha politisk vilje og satsning for at et slikt prosjekt skal realiseres.  I tillegg viser det at det er fullt mulig å bruke teknologien som finnes i dag

–  Åpningen av Boundary Dam er en milepæl for CCS i hele verden. Kombinasjonen av strengere forurensningsstandard for kull, statlig prosjektstøtte og muligheter for økonomisk lønnsomhet, har vært noen viktige faktorer i regionen, og for SaskPower. Det har tatt tre år å bygge et anlegg som vil fange 1 million tonn CO2 i året (tilsvarer norske 400 000 biler), fra investeringsbeslutningen ble tatt til oppstart, og innenfor budsjett, sier Camilla Svendsen Skriung, politisk rådgiver, CCS.

Åpningen av SaskPower’s anlegg på Boundary Dam vil samle over 400 personer fra hele verden.

Vi håper regjeringen, ved Erna Solberg og Tord Lien, er blitt inspirert av Boundary Dam-anlegget. Boundary Dam-prosjektet sender tydelige signaler til regjeringer i hele verden: Det er ingen grunn til å utsette satsningen på CCS. Det er fullt mulig å nå regjeringens forpliktelser om et fullskala anlegg innen 2020, men da må plan og tilstrekkelige midler leveres i statsbudsjettet for 2015, sier Kari Elisabeth Kaski, nestleder i ZERO.

Boundary Dam CCS prosjekt har mottatt 20 % subsidier fra nasjonale og lokale myndigheter. SaskPower antar at det neste anlegget vil bli 20 % billigere enn det første. Det betyr at de kan bygge det første fullt ut kommersielle anlegget i verden.

Kuttene i kostnadene viser også viktigheten av å bygge slike prosjekter. Fullskala bygging gir innovasjon for fremtidige anlegg. Dette er nøkkelen for at flere CCS-anlegg skal realiseres verden over.

Norge har sagt vi skal stå foran i verdens klimaarbeid. Den norske regjeringen spiller en essensiell rolle for å sikre utrulling av CCS-anlegg, i Norge og i resten av verden Nå må regjeringen sette handling bak ordene, og bevilge midler til et fullskala anlegg, avslutter Kari Elisabeth Kaski.

I statsbudsjettet for 2015 må Erna Solberg og Tord Lien levere en konkret plan for gjennomføring av et fullskala CCS-anlegg, og legge tilstrekkelig med midler på bordet. Uten en klar plan og penger tilgjengelig vil det bli vanskelig for regjeringen å nå målet om et ferdig prosjekt innen 2020. ZERO har derfor store forventninger til konkrete tiltak i statsbudsjettet.

For ytterligere kommentarer ta kontakt med:

– Kari Elisabeth Kaski, nestleder, ZERO – 90 99 01 31 / kari@zero.no

– Camilla Svendsen Skriung, politisk rådgiver, CCS – 906 41 812 / camilla@zero.no