8. oktober 2018

PM: 1,5-gradsrapporten: Land som Norge må brette opp ermene

1,5-gradsrapporten: Land som Norge må brette opp ermene

I natt norsk tid la det internasjonale klimapanelet IPCC frem sin spesialrapport om konsekvensene av 1,5 graders global oppvarming, og om hvordan verden må styrke klimainnsatsen for å unngå dette.

– Rapporten viser at land som Norge må brette opp ermene, og bidra til tiltak som får global effekt. Hvis ikke styrer verden mot skadelig global oppvarming godt over 1,5 grader. Konsekvensene er blant annet at millioner av mennesker drives på flukt, det blir vanskeligere å skaffe mat til alle, og at vi får mer ekstremvær som rammer oss alle, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO. 

– Trygghet handler også om å føre en klimapolitikk som ikke utsetter oss selv og verden for øvrig for fare. Folk i Norge forventer at politikerne gjør det de kan for å bidra til å stanse klimaendringene før de får livstruende konsekvenser for oss alle. Land som Norge må sette i gang tiltak som raskt setter oss på sporet av omstilling fra fossil energibruk til fornybar energi, sier Holm. 

– Jeg vil peke på tre områder der Norge kan gjøre en global forskjell:

  1. Gjennom elbilpolitikken har vi vist hvordan vi kan skape marked for nye klimaløsninger. Dette trengs på flere områder, feks innen tungtransport. Da kan vi bidra til rask industrialisering, teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner for løsninger verden trenger.  
  2. Industrien står for omlag ¼ av verdens CO2-utslipp. En konkurransedyktig industri vil i fremtiden være en industri uten utslipp. Gjennom en forsterket satsning kan Norge utvikle og ta i bruk lav- eller nullutslippskonsepter i de største norske industrigrenene, herunder karbonfangst og -lagring (CCS). 
  3. Hvis vekstøkonomiene baserer sin energivekst på kullkraft, er klimamålene utenfor rekkevidde. Norges  fornybarindustri, finansnæring og kapitalbase kan utvikle sol, vind og vannkraft som utkonkurrer kull og diesel, skaper vekst og utvikling, og bidrar til norsk næringsutvikling.

– Rapporten understreker alvoret i klimautfordringen, og legger ytterligere press på Regjeringen, som i dag legger frem statsbudsjettet for 2019. Regjeringen med Venstre i spissen har et ansvar for at Norges klimainnsats gires opp nå, sier Marius Holm.


For mer informasjon kontakt:

– kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 93401382
– kommunikasjonsrådgiver Kristin Brenna, tlf. 93882272
– leder Marius Holm, tlf. 95721632