fbpx
12. januar 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: ZERO savner tiltak og krav i handlingsplan for fossilfri anleggsplasser

Regjeringen har mål om å ha fossilfrie anleggsplasser innen 2025. Da trengs det tydelige tiltak som sørger for at målene nås. Det mangler i regjeringens ferske handlingsplan, mener ZERO.

Tirsdag la regjeringen frem handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser. Regjeringen har mål om å ha fossilfrie anleggsplasser innen 2025.  Det faglige underlaget for handlingsplanen ble levert i juni 2018. Til E24 uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide: “Det er klart vi har dårlig tid, men jeg tror at vi kommer til å komme svært så langt frem mot 2025”.

– Regjeringen har hatt to et halvt år på å legge frem denne planen. Likevel virker ikke samferdselsministeren sikker på å nå egne mål. Å tro at vi kommer langt før 2025 holder ikke, vi må ha tiltak som sørger for at målene nås. Vi forventer en konkretisering med delmål år for år, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for bygg og materialer i ZERO.

– Ting tar tid i samferdselssektoren. Et mål om å være fossilfri i 2025, innebærer faktisk at alle veistrekninger som planlegges og forberedes for anbud nå, må inneholde krav om å være fossilfrie.

– Pilotene må komme i 2021

I handlingsplanen legger regjeringen vekt på at de skal komme i gang med pilotprosjekter for nullutslippsløsninger i anleggssektoren.

– Det er veldig bra at Hareide nå vil få i gang pilotprosjekter. For å rekke å få erfaringer, før alle utbygginger må være fossilfrie, må pilotene komme på veier og jernbanestrekninger allerede i 2021, sier Kilen Rørholt. 

Økt CO2-avgift til 2000 kr tonnet i 2030 er regjeringens hovedvirkemiddel for å nå målet om fossilfri anleggsplass innen 2025. 

– Målet om fossilfri anleggsplass skal nås allerede om fem år. Regjeringen har ikke lagt frem en opptrappingsplan for CO2-avgiften som viser at fossilfrie løsninger er lønnsomt allerede i 2025. For å få til omstilling i anleggssektoren,  er det avgjørende med krav i offentlige anskaffelser, kombinert med insentiver for å utvikle nye løsninger. 

– Har store forventninger

Alle veistrekninger er ulike, men i gjennomsnitt kommer en tredjedel av utslippene fra fossil energibruk i maskiner og massetransport, mens to tredjedeler er utslipp forbundet med produksjon og frakt av materialer. Regjeringens handlingsplan tar kun for seg utslipp fra maskinene. Skal vi få til store utslippskutt fra bygging av infrastruktur, må utslipp fra materialene inkluderes. Dette vil også gi incentiver til grønn omstilling av industrien.

– Vi har store forventninger til at Knut Arild Hareide kommer sterkere tilbake i NTP med tydelige krav til utslippskutt fra materialene. For å kutte utslipp fra både maskiner og materialer er det avgjørende at hver vegstrekning får et klimagassbudsjett i den nye NTP som legges fram i mars. Her kan Hareide legge føringer for store utslippskutt i mange år fremover, sier Kilen Rørholt.

– Samtidig må det ikke være tvil, anleggsbransjen har fått en klar bestilling. Klimaløsninger vil bli et konkurransefortrinn fremover. Nå er det bare for bedriftene å sette i gang.

Kontaktpersoner i ZERO:

Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver materialer, bygg og anleggsplass: ingvild@zero.no, 977 27 115

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef: hege.kristin.ulvin, 971 72 650