Skog

Bioøkonomi

Skal verden lykkes i klimakampen er det avgjørende at fossilt råstoff erstattes med fornybare løsninger. Bruk av biomasse fra skogen og realisering av bioøkonomiens klimaløsninger kan være et av Norges viktigste klimabidrag og bidra til å skape grønn konkurransekraft. Som med olje, så kan skogen brukes til en hel rekke produkter.

ZERO jobber for å øke utbredelsen av og bedre rammebetingelsene for bioøkonomien og alle skogsbaserte produkter som kan erstatte fossilt, som drivstoff, plast og byggematerialer.

Våre eksperter

Marius Gjerset
Teknologiansvarlig
926 56 010
Guro Hauge
Fagansvarlig bygg og materialer
91878318
Kristin Antonsen Brenna
Kommunikasjonsrådgiver
938 82 272
Svein Sundsbø
Seniorrådgiver industri
Tonje Sæther
Seniorrådgiver marked
911 65 665

Publikasjoner

Seks grep for teknologiskift i industrien

ZERO mener at dagens virkemidler for industrien ikke er tilstrekkelig for å få til teknologiutvikling og utslippskutt i den skala det er behov for, og at det er nødvendig med nye og tilpassede virkemidler. Basert på analysen i denne rapporten foreslår ZERO seks prioriterte virkemidler.

Last ned PDF

Bærekraftig biodrivstoff ZERO-rapport 2017

Det ble i 2016 vedtatt en opptrappingsplan for omsetningskravet for biodrivstoff, som skal øke
fra 7 % i 2017 til 20 % i 2020. I dette notatet belyser vi hvorfor biodrivstoff er en viktig del av
det grønne skiftet, og hvordan opptrappingen av omsetningskravet kan gjennomføres på en
bærekraftig måte.

Last ned PDF

Utslippsfri plast

Rapporten Utslippsfri plast er en mulighetsstudie omkring verdens plastproduksjon og klimagassreduksjonstiltak
innenfor denne sektoren.

Last ned PDF

Klimaløsning: Bioplast!

For å nå mål om kutt i utslipp av klimagasser, må vi finne nullutslippsalternativer til fossile løsninger – både til energi og til annen vareproduksjon. Derfor lagde ZERO i 2011 en mulighetsstudie for plast produsert fra biologisk materiale, bioplast.

Last ned PDF

Blogginnlegg

VÅRE STØTTESPILLERE