Skog

Bioøkonomi

Skal verden lykkes i klimakampen er det avgjørende at fossilt råstoff erstattes med fornybare løsninger. Bruk av biomasse fra skogen og realisering av bioøkonomiens klimaløsninger kan være et av Norges viktigste klimabidrag og bidra til å skape grønn konkurransekraft. Som med olje, så kan skogen brukes til en hel rekke produkter.

ZERO jobber for å øke utbredelsen av og bedre rammebetingelsene for bioøkonomien og alle skogsbaserte produkter som kan erstatte fossilt, som drivstoff, plast og byggematerialer.

Våre eksperter

Guro Hauge
Fagansvarlig bygg og materialer
918 78 318
Marius Gjerset
Teknologiansvarlig
926 56 010
Tonje Sæther
Seniorrådgiver næringsliv
911 65 665
Svein Sundsbø
Seniorrådgiver industri

VÅRE STØTTESPILLERE