fbpx
1. november 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Bidrar endringer i bilavgiftene til å kutte utslipp?

38053304442_b55f9fb77d_o

Hvordan har engangsavgiften blitt endret sammenlignet med øvrige avgiftsendringer? På hvilken måte har det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter?

Dette har Sveinung Kvalø i COWI utredet for ZERO. Hensikten med notatet er å belyse endringer i engangsavgiften sammenlignet med øvrige avgiftsendringer, og på hvilken måte det økende salget av elbiler påvirker statens inntekter. Hovedvekten i analysen er lagt på engangsavgiften, og miljømessige konsekvenser av endringer i denne.

Rapporten gir svært relevante fakta til å opplyse debatten om bilavgifter i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Den ble presentert på Zerokonferansen 1. november 2017.

Her kan du lese notatet