31. august 2015

Seminar om null- og lavutslipp fergedrift på fylkessambandene 13. oktober

Vi inviterer deg til å delta på seminar om null- og lavutslipp ferjedrift på fylkessambandene 13.oktober. Seminaret blir i Bergen og vil inkludere befaring til Ampere – verdens første helektriske bilferge.

Fornybare løsninger på full fart inn i maritim sektor. Dette er godt demonstrert med den helelektriske batterifergen Ampere som er i drift på sambandet Lavik-Oppedal. I desember vedtok Stortinget «ber regjeringen sørge for at alle fremtidige fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette» Statens vegvesen gjennomfører dette nå for riksvegferjedriften. Det neste anbudet med krav til batteriferge på riksveisamband er nå annonsert for Anda-Lote sambandet, der det stilles krav til en elektrisk ferge og en lav- eller nullutslippsferge på enten strøm og/eller biodrivstoff. Fylkene har i dag ansvar for de fleste fergesambandene (102 av 119) og er sentrale i gjennomføring av grønt skifte for fergedriften. For å bidra til økt kunnskap og en god gjennomføring av null- og lavutslipp ferjedrift på fylkessambandene inviterer vi nå til seminar.

Program

Registrering og kaffe, 8.30 -9.00.

Seminar kl.9.00-13.00, deretter busstur til befaring Ampere, kl.13-ca kl.18 (med lunsj på bussen).

  • Velkommen v/ Oddmund Sylta, Direktør Skyss/
  • Grønt skifte til fornybar fergedrift. Marius Gjerset, ZERO.
  • Mulighetene for utslippsfri fergedrift. Odd Moen, Siemens.
  • Hva trengs for å få nok strøm fram til kai? Rapport fra Energi Norge av DNVGL. Dag Christensen/Ulf Møller, Energi Norge.
  • Nye landstrømanlegget i Bergen Havn, Even Husby.
  • Fossilfritt fergedrift 2020. Kjersti Helene Midttun, Ruter.
  • Biodrivstoff for lavutslippsløsninger. Hva er tilgjengelig biodrivstoff løsninger? ECO1, Geir Harald Ingeborgrud.
  • Testing av biodrivstoff på fergemotor i samarbeid med Fjord1 og ECO1. Arnljot Kristiansen, Gas & Diesel Power.
  • LBG (flytende biogass) til ferjedrift. Lars Tveitan Østvold, AGA.
  • Gjennomføring av krav til nullutslipp og lavutslipp på riksveisambandene. Joachim Rønnevik, Statens vegvesen.
  • Støtteprogram for fornybar skip og infrastruktur. Petter Hersleth, Enova.
  • NOx-fondets støtteordning for batteridrift og fornybart drivstoff på ferger. Tommy Johnsen, Næringslivets NOx Fond.
  • Skifte til fornybar fergedrift i Hordaland fylkeskommune. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.
  • Stortingets politikk for gjennomføring av nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) for Nikolai Astrup (H), nestleder Energi- og Miljøkomiteen, Stortinget.
  • Samtale om god gjennomføring av fornybar fergedrift på fylkessambandene. Nikolai Astrup, Tom-Christer Nilsen, Statens Vegvesen, Enova, kollektivtrafikkforeningen og ZERO.

   

  Presentasjoner på bussen og på Ampere:

  • Erfaringene fra Ampere. Sigvald Beivik, Norled.
  • Løsningene og erfaringene fra Ampere. Ketil Aagesen, Siemens.
  • Ampere og nye batteriferger fra norske verft. Edmund Tolo, Fjellstrand.
  • Evnt noen flere korte presentasjoner på bussen.

 

Velkommen!

Tirsdag 13.oktober
Grand Terminus,  Bergen med busstur til befaring på batterifergen Ampere på Oppedal-Lavik

Påmelding her

Påmelding her innen 6. oktober.

Deltageravgift 2.000 kr + MVA