fbpx
20. desember 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Skuffet over Kystrutevedtak

23194665211_d0f269060e_o

ZERO er skuffet over at det ikke var flertall på Stortinget for å be Regjeringen stille strengere krav til utslippskutt i Kystruteanbudet, under dagens stortingsbehandling.

– Kravet om reduksjon av CO2-utslipp på kun 25% fram til 2030, er langt dårligere enn det norsk industri kan levere – og det som trengs for å nå klimamålene, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

– Det er imidlertid positivt at det ble flertall for forslaget om at det skal forhandles fram en miljøbonus der rederi kan bli kompensert for hvert tonn CO2 som blir redusert utover kravene i anbudet. Samt at det ble flertall for at det kommende CO2-fondet også skal omfatte Kystruten, sier Gjerset.

En slik klimabonusmodell ble brukt for fergeanbudet i Sør-Trøndelag i 2016.

– Vi forventer nå at departementet nå raskt følger opp dette stortingsvedtaket, på en offensiv måte som gir reelle insentiver for ytterligere utslippskutt, sier Gjerset.

ZERO er også positive til at det ble flertall for at det kommende CO2-fondet skal omfatte Kystruten.

For mer informasjon:
Marius Gjerset, teknologiansvarlig ZERO, 926 56 010
Per Kristian Sbertoli, kommunikasjonsrådgiver ZERO, 930 89 103