27. desember 2018

– Slik sikres Oljefondet mot klimarisiko

– Oljefondet må satse på fornybar energi og selge seg ut av olje for å sikres mot klimarisiko, viser ny rapport utarbeidet for ZERO. – Vi forventer at den nye regjeringsplattformen slår fast at Oljefondet skal få investere 5% av fondet direkte i fornybar energi, med åpning for å investere i vekstøkonomier, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.

Les oppslag om saken i E24 her.

Les kronikk om saken i Dagbladet her.

Regjeringen mottok 12. desember rapporten fra Klimarisikoutvalget. Retningslinjer for Oljefondet var eksplisitt utelatt fra mandatet, men utvalget slo fast at fondet «er eksponert ovenfor systematisk klimarisiko». Samtidig har det i høst vært debatt rundt NBIMs forslag om å selge fondets oljeaksjer, og Thøgersen-utvalgets rapport som har vurdert dette. En ny rapport utarbeidet av Re-Define for ZERO slår nå fast at oljeaksjene bør selges, men at et viktigere grep er å investere mer i fornybar energi.

– Å selge oljeaksjene vil redusere klimarisikoen for Oljefondet, men Thøgersen-utvalget hadde rett i at det i seg selv ikke utgjør en tilstrekkelig forskjell, sier Sony Kapoor, leder i Re-Define og forfatteren bak rapporten.

– Rapporten viser til at fornybar energi systematisk får positive utslag i stresstester for klimaendringer og politikk for å unngå dem, og at avkastningen fra slike investeringer er sterkt negativt korrelert med olje i slike tester, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.

De største mulighetene for investeringer i fornybar energi, er i kategorien «unotert infrastruktur», og NBIM slo tidligere i år fast at å ikke åpne for unotert infrastruktur «begrenser handlingsrommet» for tilpasninger til klimarisiko. Før sommeren ba Stortinget om at Oljefondet må få mandat til slike investeringer, men at disse legges det under «miljømandatet», som i dag bare utgjør 1% av fondet.

– Mange sammenlignbare fond har allerede mellom 5 % og 15 % av sine investeringer i unotert infrastruktur. Oljefondet bør få tillatelse til å investere minst 5 % her dersom det skal utgjøre en meningsfylt forskjell for fondet, sier Kapoor.

NBIM har gått inn for en svært forsiktig tilnærming til valg av markeder for denne typen investeringer og anbefalt å holde seg til OECD-land.Ekspertgruppen nedsatt av Finansdepartementet for å vurdere infrastrukturinvesteringer anbefalte imidlertid å åpne for slike nettopp i vekstøkonomier. Det støttes av rapporten, som viser til at risikoen i slike land er annerledes, men ikke nødvendigvis større.

– De store mulighetene ligger i vekstøkonomiene, som vil oppleve den største veksten i denne typen investeringer og som kan levere bedre avkastning, sier Sbertoli.

Tilstrekkelig investeringer i fornybar energi i denne gruppen land er også avgjørende for å unngå de alvorlige klimaendringene som vil følge om landene baserer sin vekst på fossil energi.

– Klimarisikoutvalget slo fast at den mest alvorlige klimarisikoen for Norge er at vi ikke lykkes med å stanse klimaendringene. I et slikt scenario når heller ikke Oljefondet sine avkastningsmål, sier Sbertoli.

– KrF og Venstre har over tid vært klare på at Oljefondet må få investere i unotert energi, og Høyre vedtok også dette på sitt landsmøte i vår. Nå forventer vi at en ny regjeringserklæring slår fast at mandatet blir på minst 5% og at det skal åpnes for vektsøkonomier, sier Sbertoli.

Rapporten viser at NBIM kan bruke erfaringene fra oppsettet for investeringer i fast eiendom.

– Ved å bruke disse erfaringene og gå sammen med andre investorer i en startfase, kan man holde risikoen på et akseptabelt nivå, samtidig som administrasjonskostnadene holdes lave, sier Kapoor.

– Investeringer i unotert fornybar energi i vekstøkonomier bidrar til å oppnå fire ting på én gang. For det første, reduserer de den enorme eksponeringen mot fossil energi. For det andre, diversifiserer de bort noe av fondets risiko knyttet til saktevoksende utviklede økonomier, der fondet i dag har plassert 85% av sine investeringer. For det tredje, gir de en solid kilde til langsiktig, trygg og stabil avkastning som fondet mangler, og for det fjerde, øker de fondet og Norges bidrag til å bekjempe klimaendringer eksponentielt, sier Kapoor.

 

Les hele rapporten her

 

For mer informasjon:

Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans. per.sbertoli@zero.no – 930 89 103.