fbpx
6. oktober 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Avskjedssøknad fra regjeringen

 

profile_f53b6a0b52208228309bc15d52f6ea54

PRESSEMELDING:

Avskjedssøknad fra regjeringen

– Budsjettforslaget inneholder få spor av det grønne skatteskiftet som skulle levere ”betydelige reduksjoner i klimautslippene”. Om dette er så langt regjeringen vil gå, må det anses som en avskjedssøknad, uttaler Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO.

Dagen etter nyheten om at klimaavtalen i Paris vil tre i kraft, mener ZERO det er oppsiktsvekkende at den legger fram et statsbudsjett som bryter både Paris-avtalen, klimaforliket og budsjettavtalen med Venstre og KrF, og etter deres egne beregninger vil føre til at utslippene ikke vil være i nærheten av å nå vedtatte klimamål. – Ingen ansvarlige partier kan i 2016 være fornøyd med et budsjett uten betydelige utslippskutt, sier Fløystad.

– Vi er nødt til å sette opp tempoet i å fase ut fossilt drivstoff fra transportsektoren. Da trenger vi økte avgifter på kjøp av fossile biler, økte avgifter på fossil diesel, og en større økning i omsetningspåbudet for biodrivstoff – ikke store nettolettelser for fossile bilister, sier Fløystad.

Viktig elbilseier

– Et lyspunkt i budsjettet er at regjeringen etablerer en nasjonal regel om at at nullutslippsbiler aldri skal betale mer enn halv pris for parkering, ferger og bompenger, og at de beholder momsfritaket. – Dette har ZERO arbeidet lenge for å få til. Når regjeringen nå sikrer varige elbilfordeler gir de alle dagens og kommende elbilister den tryggheten de trenger for å gjøre miljøvennlige bilvalg.

Utilstrekkelige CO2-avgifter og vagt om CO2-fond

Regjeringen øker drivstoffavgiftene med 35 øre på diesel og 15 øre på bensin. – En økning i avgiften på fossil diesel bør brukes til å gi næringslivet en gulrot for å redusere utslipp gjennom et klimafond, sier Fløystad. – Det holder ikke å stille seg positiv til et slikt fond. Fondet må etableres og midler må inn på fondet. CO2-avgiftene på drivstoff må også økes med minst 1 krone, skal det monne i et grønt skifte. Regjeringen skyver det grønne skatteskiftet foran seg, sier Fløystad.

Tapte muligheter for nye arbeidsplasser

– Uten økt pris på fossil diesel risikerer vi å miste muligheten til å skape en rekke nye varige grønne arbeidsplasser innen norsk bioøkonomi, sier Fløystad.

Regjeringen trapper opp bevilgningene til Enova og endrer tilskuddsmodellen, men økningen er ikke i nærheten av å dekke behovene.

– Enova har fått en rekke nye oppgaver i å støtte grønn omstilling i industri, transport og bygg, som krever mye større ressurser, sier Fløystad.

ZERO mener det er bra at regjeringen foreslår 360 millioner kroner til konseptstudier av fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Og at alle tre potensielle fangstprosjekter, Norcem, Yara og Klemetsrud avfallsanlegg, dermed uvikles videre.

– Nå trenger vi imidlertid å få på plass varige ordninger som gir insentiver for å satse på karbonfangst og lagring, for eksempel en panteordning, sier Fløystad.

ZERO mener det foreslåtte mandatet for Fornybar AS er lovende og peker i retning av at dette kan bli et nyttig verktøy om det tilføres tilstrekkelig ressurser.

 

For mer info:

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef, 951 80 221
Per Kristian Sbertoli, kommunikasjonsrådgiver, 930 89 103
Kristin Brenna, kommunikasjonsrådgiver, 938 82 272
Lene Westgaard-Halle, seniorrådgiver, 974 37 044