fbpx
6. oktober 2022

Ærlig og usminket klimabudsjett, men fortsatt for fossilt

Regjeringens nye grønne bok gir en ærlig og usminket framstilling. Og viser at vi ligger langt bak egne klimamål. 

– I statsbudsjettet legger regjeringen for første gang fram en helhetlig klimaplan som kombineres med et utslippsbudsjett. Dette er et viktig første steg, og det er bra at alle sektorer må beregne egne utslipp, sier ZERO-leder Sigrun Aasland

– Regjeringen er nær å tette utslippsgapet for ikke-kvotepliktige utslipp for budsjettåret 2023, men er fortsatt 20 millioner tonn unna å nå klimamålet i 2030. Dette viser hvor viktig det er at det kommer nye store grep i klimapolitikken, sier Aasland. 

– Det holder ikke å telle, hvis man ikke kutter. Dessverre mangler klimaplanen og budsjettet nye grep for å nå regjeringens eget mål. Vi har spilt inn 100 forslag til regjeringens budsjettarbeid. Her er det masse å ta av! 

– Fossilt går fortsatt foran fornybart. Det er bra at friinntekten i oljeskattepakken reduseres slik ZERO har tatt til orde for, men dette er mye mindre enn den økte skatten på fornybart. Jeg er skuffet over at det ikke kom omstillingsavgift på olje og gass,  sier Aasland. Når diesel ved pumpene i tillegg blir billigere, skjønner jeg ingenting. Skulle vi ikke dekarbonisere økonomien?