fbpx
16. oktober 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Stor interesse for elektrifiseringen av maritim sektor

Det var meget stor interesse for seminaret «Hvordan elektrifisere maritim sektor?», som ble avholdt i Bergen 15.okt. Rundt 200 deltagere fra kraftbransjen, rederier, verft, offentlige innkjøpere, fylkeskommuner, politikere, presse m.fl. var samlet for å diskutere hvordan vi skal klare å bygge ut landstrøm og nødvendig nett langs hele kysten.

Veksten i antall elferger er et eksempel på et grønt skifte som har kommet langt. På dette stadiet er det en del praktiske utfordringer som må løses, og vi må finne gode løsninger. Elferger har vokst fra en enkelt ferge som kom i drift i 2015, til at mellom 60-80 elferger vil være i drift før 2022 (i Norge er det ca 200 ferger i drift totalt). Det skal installeres strøm og ladeløsninger på mange titalls fergekaier de nærmeste årene. Mange nye samarbeid mellom aktører på tvers av bransjer må til for å gjennomføre dette på en god måte.

Fylkeskommuner, fergeselskaper, havneeiere og kraftbransjen må samarbeide for å finne de totalt sett beste løsningene og planlegging må starte tidlig nok til at det er nok tid til å gjennomføre tilstrekkelig nettoppgraderinger på de mange steder det ikke tilstrekkelig effekt tilgjengelig for rask lading idag. Netttariffmodeller som er lagd før disse nye typene strømkunder kom, må sees på nytt for å sørge for at strøm bli konkurransedyktig mot diesel f.eks. med utkoblbar fleksible tariffer.

Alt dette ønsker ZERO å bidra til å løse. Vi inviterte dem som har mest erfaring med dette til nå til å dele sine erfaringer og forbedringer med andre som står for tur for kommende anbud på ferger og hurtigbåter og havner for utbygging av strøm til landstrøm og lading. Kystruten skal igang med skip med batterier som trenger strøm i havner langs hele kysten mellom Bergen og Kirkenes. For å bidra til å få fortgang i utbygging av ladeinfrastruktur i disse havnene initierte vi et eget møte på seminaret for samarbeid om dette.

Vi utfordret Statens Vegvesen og NVE på hvordan de skal bidra til å finne gode løsninger, og vi utfordret politikerne, både på fylkesplan, Storting, og regjering til å virkemidler og finansiering. Politisk rådgiver Astrid Knutsen Hårstad (V) sa i sin innledning at Regjeringen på nyåret skal legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart, og tok med seg mange innspill fra politikerpanelet og salen forøvrig.

En god, utslippsfri nyhet fikk vi også på seminaret: Havila varslet at Kystruteskipene de bygger får rekordstore batteripakker og at skipene er klargjort for hydrogen fra 2021. Med batteriene skal de kunne seile i opptil 4 timer utslippsfritt nå, og med mål om 10 timers utslippsfri seiling. Da forserer de Stortingets krav om utslippsfri seiling i verdensarvfjordene fra seinest 2026, og viser at dette er teknisk mulig nå allerede fra 2021. Med hydrogen i tillegg til strøm kan skipene om noen år forhåpentlig seile lange strekninger, kanskje hele veien, uten utslipp.

Presentasjonene fra seminaret ligger her:

Marius Gjerset ZERO

Per Sævik, Havila – Ladbar hybrid Kystruteskip

Thor Andre Berg, BKK og Johnny Breivik, Bergen Havn – Landstrøm i Bergen – og infrastruktur langs kysten

Geir-Ove Sumstad, Trondheim Havn – Landstrøm og eventuell lading av batterier på Kystruteskipene i Trondheim Havn

Einar Wilhelmsen, ZERO – Strøm til konkurransedyktig priser mot fossilt

Einar Bjørshol, Kystverket – Elektrifisering nærskipsfarten og virkemidler for-lav-og-nullutslippsteknologi

Karolina Adolfsson, Norled – Erfaringer, utfordringer og forbedringer av prosessene med infrastruktur for strøm til ladeløsning for ferger

Nils Kristian Berge, Fjord1 – Erfaringar, utfordringar og forbetringar av prosessane med infrastruktur for straum til ladeløysing for ferjer

Edvard Sandvid, Statens vegvesen – Det grønne skiftet i ferjedriften

Einar Aalen Hunsager, Skyss – Elektrifisering av fergene og passasjerbåtene i Hordaland

Erlend Solem Trøndelag FK – Elektriske ferger og nullutslipps hurtigbåter

Liv Cecilie Evenstad, Troms fylkeskommune – Elektrisering fergesamband

Martin Wold, DNV GL – Forarbeidene før kollektivanbudene

Odd Moen, Siemens – Alt kan elektrifiseres

Rolf Sandvik, The Fjords – Flytebrygge med batteribank til Future of the Fjords

Nils Nesheim, BKK Nett – Erfaringer elektrifisering av fergesamband i Hordaland

Thore Gagnat, MøreNett – Nett til elektrisifisering av sambandane

Bjørn Inge Oftedal, REN – Samarbeid nettselskaper for elektrifisering

Kristin Lind, Energi Norge – Nettselskaper og elektrifisering kystfart

Erik Espeset, Mørenett – Behov for endring inntekstrammeutrekninga for nettselskap

Torfinn Jonassen, NVE – Regelverk ladning av transporttverket – Elektrifisering nærskipsfarten og virkemidler for-lav-og-nullutslippsteknologi

 

Program

Deltakerliste