fbpx
12. juni 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Stortingsseminar: Fra sorte til grønne karboner

«Kun 2 % av Stortingsrepresentantene forstår fotosyntesen og bioøkonomi» er det spøkefullt blitt hevdet. På verdens miljødag, 5. juni, arrangerte derfor ZERO, Skogselskapet og NHO Mat og Landbruk stortingsseminaret «Fra sorte til grønne karboner».

Hva er bioøkonomi?

Bioøkonomi er bærekraftig produksjon og bearbeiding av biomasse til matvarer, helse- og fiberprodukter, industrielle produkter og energi. Bioøkonomi er avgjørende for at framtidige generasjoners behov for mat og energi kan møtes samtidig som klimautslippene reduseres. Utviklingen av et framtidig biobasert samfunn med lavere utslipp og høyere ressurseffektivitet enn dagens samfunn er en krevende, men viktig oppgave.

«Den norske eliten har ikke fått med seg det bioøkonomiske paradigmeskifte»

Slik åpnet styreleder i Skogselskapet, Johan C. Løken, seminaret på Stortinget. Videre tok Jens Ulltveit-Moe forsamlingen gjennom sin reise fra fossilt til fornybart. Fra den gang han så på miljø som noe plagsomt han var overbevist om at venstresida hadde tvunget frem for å gjøre livet hans vanskeligere, til han nå satser tungt på det fornybare. En reise gjennom sol, biodrivstoff og skogproduksjon. Eli Moen fra Handelshøyskolen BI viste hvordan våre nordiske naboer er i gang med en omstilling og Borregaard kunne presentere sitt grønne alternativ til petrokjemikalier, mens vi fremdeles har hodet vårt godt nede i oljegryta. Gaute Lenvik fra NHO Mat og Landbruk pekte på at man tørre å favorisere noe, dersom vi skal lykkes, og at det er på tyde å gjøre operative grep.

Omstilling som kan redusere utslipp

For ZERO er perspektivet enkelt; Hvordan reduserer vi utslippene av klimagasser? Vi ønsker å bytte det fossile samfunnet ut med det fornybare; gå fra det sorte til det grønne karbonet. Det er derfor spennende å se hvordan bioøkonomien er under utvikling i mange land. Jeg er ikke i tvil, – verden satser på bioøkonomi. Spørsmålet er om Norge vil være med, eller om man vil tviholde på den sorte fossiløkonomien. Vi har råstoff, kompetanse og kapital, men har vi viljen?

På sikt vil bioøkonomien komplimentere og erstatte den fossilbaserte økonomien. Mange land har benyttet reduksjon av klimautslipp som en mulighet til å satse på verdiskapning og industribygging. Kanskje kan Norge ta en slik rolle på dette feltet? Det betinger at både politikere og næringsaktører melder seg på det grønne skiftet. Noen lovende signaler tar vi med fra Stortinget, men det trengs flere. Internasjonalt skjer dette nå og i nær framtid, og Norge har alle muligheter til å ta en posisjon nå.