fbpx
8. oktober 2019

Ta Miljøhovedstadens utfordring om utslippsfri varetransport!

ZERO og Oslo Business Region vil utfordre bedrifter som vil bidra til det grønne skiftet til å ta Miljøhovedstadens utfordring om å aktivt etterspørre og jobbe for utslippsfri transport av varer og tjenester.

På Zerokonferansen 6. november utforsker vi veien videre for Miljøhovedstadens miljøutfordringer.

Hvorfor?

Tilbudet av klimavennlige transporttjenester vokser, og Oslo kommune skal nå stille krav om utslippsfri varelevering til alle sine virksomheter. Men utslippene fra varetransport fortsetter dessverre å øke – vi trenger sterkere etterspørsel for å bygge opp det viktige markedet for utslippsfri varetransport. Vi vil derfor oppfordre hele Oslos næringsliv til å ta utfordringen. Vi vil vise fram bedriftene som tar utfordringen på Zerokonferansen 6.-7. november, både på hovedscenen og i et verksted.

Hvordan?

Flere bedrifter tilbyr nå utslippsfri levering med varesykler og små og store elvarebiler i Oslo: Les mer her om blant annet DB Schenkers Oslo City Hub og Posten Bring, KLP og Ragn-Sells sin samlastsentral kalt Elskede By. Nå ligger alt til rette for at bedrifter og det offentlige kan etterspørre frakt av varer uten utslipp.

Tips: Skal bedriften din kjøpe ny elvarebil eller installere lading? Sjekk ut støtteordningene fra Oslo kommune og fra Enovas nye nullutslippfond!

Oslo trenger grønne bedrifter for å bli utslippsfri i 2030

Oslo er som kjent Europeisk Miljøhovedstad i 2019 og vil bruke året til å få fart på samarbeidet med byens næringsliv om klimatiltak som kutter utslipp og skaper grønn konkurransekraft. Næringslivets innsats er helt avgjørende i den store klimaomstillingen for at Oslo skal nå sitt mål om å bli en utslippsfri by i 2030

Miljøhovedstadsåret markerer kun starten på den større reisen mot å bli en utslippsfri by i 2030, og bedrifter som tar en utfordring vil også inviteres til å ta del i samarbeidet om å ta utfordringene videre inn i det nye tiåret.

Oslo Business Region har ansvaret for Næringslivsprogrammet til Miljøhovedstaden. Varetransportutfordringen er én av fire klimautfordringer til bedrifter på områdene transport, anlegg, finans og plast.

Hva betyr det å ta utfordringen om utslippsfri varetransport?

Hvis din bedrift signerer på denne utfordringen signaliserer det en vilje til å sette i gang å etterspørre (eller tilby) utslippsfri varetransport. ASKO, IKEA og Hayk er noen av selskapene som allerede har tatt utfordringen om utslippsfri transport. Vi vet at flere bedrifter allerede har arbeid underveis som gjør det lett å skrive under på denne utfordringen og vise seg fram som klimavennlig bedrift!

Kontakt oss gjerne ved spørsmål:
Ola Wolff Elvevold: ola.elvevold@zero.no