6. oktober 2015

PM: Torfinn Belbo ansatt i ZERO

Torfinn Belbo er ansatt som rådgiver innen fornybar energi og bio i ZERO.

– Jeg har sterk tro på ZERO som miljøorganisasjon og er imponert over hvordan ZERO får gjennomslag for klimavennlige løsninger. Samme hvor store utfordringer vi står ovenfor i klimasammenheng, så må vi møte disse med konkret handling og konstruktivt arbeid, sier Torfinn Belbo. – ZERO bidrar til å løfte i nullutslippsløsninger som i dag kanskje er ulønnsomme, men som på sikt vil bli konkurransedyktige med de fossile alternativene, og dermed ta oss ut av fossilalderen. Denne jobben vil jeg være med på, og jeg glad for at ZERO vil ha meg med på laget.

Torfinn er fra Snåsa og er masterstudent på Fornybar energi-programmet ved NMBU i Ås. Han fullfører masterarbeidet våren 2016 og skal i første omgang jobbe deltid i ZERO. Han har tidligere studert ved blant annet St. Olaf College i Minnesota, USA og Albert-Ludwigs Universität i Freiburg, Tyskland. Han har også hatt kortere engasjement hos Multiconsult og Statkraft. Torfinn har også vært styreleder i Studentsamskipnaden i Ås, leder av Studenttinget og vært skuespiller under UKA.

– Med sin tverrfaglige bakgrunn fra NMBU vil Torfinn bli en verdifull ressurs i arbeidet vi gjør innenfor fornybar energi og bioøkonomi. Jeg ser fram til å samarbeide med Torfinn, og er sikker på at han kan bidra til nye seire i klimasaken, sier Marius Holm, leder i ZERO.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf 934 01 382 eller Torfinn Belbo, tlf. 959 65 459

Torfinn Belbo starter i ZERO
Torfinn Belbo starter i ZERO