fbpx
25. november 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Unnselig, men viktig klimaseier

I ly av statsbudsjettforhandlingene vedtok et samlet storting at Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) skal få som fast oppdrag at miljøhensyn innlemmes i deres rådgivningsarbeid om offentlige anskaffelser.

Dette er svært gode nyheter for arbeidet med å fremme klimaløsninger og en aldri så liten seier for oss i ZERO. Det er en tilsynelatende liten miljøsak, men dette har store implikasjoner. Det offentlige handler inn for ca 400 milliarder i året – 15 prosent av BNP. Uten rådgivning på hvordan man skal inkludere miljø- og klimahensyn i dette ville vi gått glipp av viktig klima-innovasjon samt etterspørsel etter hylleklare klimaløsninger.

Det er svært gledelig at et samlet storting står bak vedtaket. Her har stortinget gjort det eneste fornuftige, og i en av merknadene fra energi- og miljøkomiteens innstilling kan vi lese ut det som er hele sakens kjerne: Difi er myndighetenes organ for å utvikle offentlig sektor på feltet anskaffelser. Derfor er det naturlig at ansvaret for miljø- og klimahensyn i offentlige anskaffelser er forankret her.

Venstre foreslo i et representantforslag – et såkalt dok8-forslag – å stadfeste at rådgivning om miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader i offentlige anskaffelser skulle defineres som Difis ansvarsområde. Vi i ZERO har fulgt opp med å mobilisere de andre partiene. Når Arbeiderpartiet sluttet seg til Venstres forslag var mye gjort. Det bidro til å få regjeringspartiene med på forslaget tror vi. Alle partiene, men særlig Venstre fortjener honnør for å ha fått gjennom dette.

ZERO har arbeidet med at Difi skulle beholde oppdraget med informasjonsspredning og kompetanseheving innen miljøhensyn siden Solberg-regjeringen for 2014-budsjettet kuttet Klima og miljødepartementet (KLD)s bevilgning til dette formålet. Etter det var det ingen myndighetsinstans som hadde oppgaven med å hjelpe offentlige beslutningstakere med å stille gode miljøkrav. For regjeringen hadde heller ikke gitt Difi instrukser til å holde frem dette arbeidet gjennom tildelingsbrevet. Difi hadde dermed ikke annet valg enn å varsle at de så seg nødt til å fjerne alle verktøy og kriterie-sett fra sin portal anskaffelser.no fordi man verken hadde midler eller mandat til å følge opp. (Se politikknotat om Difi her) Det offentlige har en stor innkjøpsmakt – nå har man gjenetablert en instans som vil gi kommuner, fylkeskommuner og stat verktøy for å gjøre de gode og innovative klimainnkjøpene. . Jeg kan love at vi i ZERO skal følge dette arbeidet og bidra til å gjøre Difi enda bedre.

Nå er vi et steg videre i å bevare det offentliges innkjøps-ansvar og kunnskapsspredning om dette. Neste jobb er å sørge for at det middels talt merkelige forslaget fra Forenklingsutvalget om å kutte ut lovkrav til miljøhensyn i de minste offentlige innkjøpene kastes rett i søpla.

Stortingets vedtak: Stortinget ber regjeringen videreføre og videreutvikle Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) arbeid for kompetansespredning om miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader innenfor gjeldende budsjettrammer, og stadfeste at rådgivning om miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader i offentlige anskaffelser er definert som Difis ansvarsområde.

(Her er også Energi- og miljøkomiteens innstilling: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014- 2015/inns-201415-045/)