fbpx
20. mai 2020

Velkommen til en helt ny Zerokonferanse!

Som deltaker på Zerokonferansen er du vant til å presentere, diskutere og dissekere løsninger på klimakrisen. Zerokonferansen 2020 blir som før i så måte. Men denne våren har vi alle opplevd begrensninger på hvordan vi kan møtes fysisk. Det har samtidig skapt nye muligheter for hvordan vi kan møtes – og disse mulighetene har vi i ZERO grepet for å skape en helt ny Zerokonferanse. 

Marius Holm, daglig leder i ZERO

Formatet blir nytt, med kombinasjoner av fysiske og digitale møteplasser. Men diskusjonene rundt de gode klimaløsningene skal fortsatt fylle Zerokonferansen. For behovet for rask overgang til nullutslippsløsninger i alle deler av økonomien har ikke blitt mindre av koronakrisen.

Forskere fra blant annet Cicero publiserte tirsdag en omfattende analyse av koronatiltakenes klimaeffekt. De daglige CO2-utslippene i verden falt så mye som 17 prosent i april. Prognosen for hele 2020 er en utslippsreduksjon på 4-7 prosent, avhengig av smitteverntiltakenes varighet, mens økonomien ifølge IMF er forventet å krympe med 3 prosent. De sosiale kostnadene ved «the great lockdown», som økonomene har begynt å kalle krisen, er store. Millioner har mistet levebrødet, og strever mer enn før med å få livet til å henge i hop. De som mener at det å bremse økonomien er det viktigste klimatiltaket, bør se nærmere på tallene. Til tross for at det er noen av de mest forurensende tingene vi kan bruke pengene våre på som er kuttet aller mest, er de totale utslippsreduksjonene små. Vi trenger nemlig 5 prosent utslippsreduksjon HVERT år.  

Og det er det Zerokonferansen handler om. Hvordan blir vi kvitt kull, olje og gass, slik at alle mennesker kan få velferd, trygghet og muligheter, uten å ta nettopp dette fra våre etterkommere? 2020 kan bli vippepunktet, starten på varig, årlig nedgang i globale utslipp, hvis vi sikrer en grønn omstart av verdensøkonomien etter krisen.  Jeg var først pessimist, og fryktet at billig olje, usikre investorer og politisk panikk skulle føre til en mørkegrå vekst. Norske politikere har alltid stimulert oljeinvesteringer fordi de er så lønnsomme. Nå skal oljeinvesteringer stimuleres fordi de er ulønnsomme.

Men selv om vi nok finner flere slike pussigheter i verden, vil trolig flere benytte krisen til å drive fram investeringer i ren energi. Kullkraft i Asia har vært motoren for utslippsveksten globalt, men taper kampen mot fornybar energi. Nyhetene om teknologiframskritt på batterier tildeler forbrenningsmotoren kun biroller i framtidens transportsystem.

Dette er det moderne samfunn på sitt beste. Politiske beslutninger sparker i gang endringer, markedet forsterker dem, slik at fossil energi raskt kan erstattes av ny teknologi. 

Og nettopp dette skjer også med Zerokonferansen. Takket være ny teknologi skal vi nå fram til flere enn noensinne, uten å transportere flere innledere og deltakere. 

I samarbeid med våre partnere setter vi blant annet opp konferansehub-er flere steder i landet, der deltakere kan møtes fysisk i et antall som myndighetene tillater. HUBene blir små og eksklusive, så her gjelder det å være tidlig ute om du vil sikre deg en plass. Vil du delta i ZEROHUB-en, der hovedprogrammet til Zerokonferansen sendes fra, legg inn din epost her, så får du tilgang til billettkjøp én dag før alle andre.

Vi møtes 9. – 13. november, ansikt til ansikt, både på skjerm og i salen – både i Oslo og andre steder i landet. 

Velkommen til Norges viktigste klimamøteplass!

Marius Holm inviterer til en ny type Zerokonferanse