fbpx
21. januar 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Invitasjon til første møte i Forum for fornybar transport

bussbilder

 

Det grønne skiftet til fornybar transport er i gang. Gode fornybare løsninger tas i bruk i økende grad, men transport- og anleggssektoren er fortsatt svært dominert av fossil energi. For å få større fart på skiftet til fornybare transportløsninger inviterer ZERO nå til første møte i Forum for fornybar transport.

 

Tid: Onsdag 3. februar, kl. 08:00 – 11:00 (programmet starter kl 08:30)

Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3, OSLO

Påmelding her

 

TEMA: Elektrifisering og utslippsfrie soner

I første møtet setter vi elektrifisering av transporten og utslippsfrie soner på agendaen. I byrådserklæringen fra Bergen heter det at de skal få nullutslippssoner i alle bydeler, og Oslo skal bli fossilfri innenfor Ring 3. Dette er mulig å få til, og for transportører finnes det flere alternativer både på batteri, hydrogen og biodrivstoff.  I dette møtet skal vi presentere noen av mulighetene innen batteri, og ta diskusjonen rundt hva som må på plass, og hva som er viktig for transportnæringen når en utslippsfri eller fossilfri sone skal innføres.

 

Elektriske busser og lastebiler

Lars Andresen, direktør i Siemens Mobility vil presentere resultatene fra sin ferske studie om infrastruktur for elektriske busser. De finner at elektriske busser, i tillegg til å gi bedre luftkvalitet, også er svært lønnsomt. Studien omfatter 64 bussruter i Oslos bykjerne som i dag opereres med til sammen 460 busser, og sammeligner ulike alternativer for fossilfri busstransport.

Fra Ruter kommer Jon Stenslett og forteller om deres satsing på fossilfri kollektivtransport fram mot 2020. Vi får også besøk fra Hytruck fra Nederland . Dette er et firma som selger elektriske lastebiler helt opp i 18 tonn. De skal fortelle om hvordan dette fungerer, hvor langt de kan kjøre og hva de kan brukes til.

heineken truck 2

Elektriske båter og ferger

Selfa Arctic lanserte i August sin første batteridrevne fiskebåt og skal nå satse kun på batteridrevne fiskebåter. De starter produksjon av både båtene og batteriene på sin base i Nord-Norge, og forteller om dette på møtet. Elektriske løsninger for tyngre kjøretøy er fremdeles ikke hyllevare, og derfor ofte dyrere i innkjøp. Enova har mulighet til å støtte firmaer, kommuner og andre som ønsker elektrifisere hele eller deler av sin transport, de kommer og forteller hva støttemulighetene er.

Flere spør seg kanskje: Er batteriproduksjon og en kjøretøypark med store batterier bærekraftig? Til å ta denne debatten, og svare på disse spørsmålene har vi invitert ZEM, som forsker på livsløpsanalyser av batterier og hva miljøpåvirkningen av disse er.

 

Program:

08:00-08:30

Frokost

08:30-11:00

 • ZERO velkommen til første møte i Forum for fornybar transport
 • Petter Hersleth, Enova – Støtte til elektrifisering av transporten.
 • Lars Andresen, Siemens Mobility  og Sven Åge Løkken, Volvo – Elbuss er tilgjengelig og lønnsomt. Lansering av ny studie fra Siemens og Volvo.
 • Jon Stenslet, Ruter – De første elbussene i Oslo
 • Infrastruktur for lading – hvem skal bygge og eie det? – Unibuss, Sporveien, Ruter, Siemens
 • Eric Beers, Hytruck i Nederland – Elektriske lastebiler, hva finnes og hva er mulig? Første el.lastebilene til Norge under produksjon.
 • Erik Ianssen, Selfa/PBES – El-fiskebåter og batteriproduksjon i Norge
 • Svein-Hugo Nilsen, Norled – Ampere, og veien videre for neste batteriferge 
 • Egil Mollestad, ZEM- bærekraftige batterier for tyngre transporter
 • Marie Loe Halvorsen, Byrådsekretær Oslo. Lav– og nullutslippsoner for utslippsfri transport.
 • Diskusjon – Hvordan gjennomføre lav– og nullutslippsoner i byene best mulig?- Norges lastebileierforbund, Byrådet i Oslo, Bystyre i Bergen