fbpx
5. april 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Slik når Norge klimamålene

ZERO legger frem virkemiddelpakke for hvordan Norge skal kutte 55 prosent og dermed nå klimamålene for 2030. – Det grønne skiftet går for sakte. Fremover må alt vi skal gjøre, skje i et høyere tempo, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Slik har vi fordelt utslippene

Kuttforslagene summerer seg til 20,4 millioner tonn CO2 mer enn dagens politikk og gir et maksimalt utslipp på 23 millioner tonn i 2030. ZEROs utslippskutt fordeler seg slik på de største utslippssektorene:

  • Industri: 5,6 Mt
  • Olje og gass: 6,5 Mt
  • Veitransport og luftfart: 3,3 Mt
  • Maritimt: 2,4 Mt
  • Jordbruk: 1,4 Mt
  • Avfallsforbrenning og plast: 0,5 Mt

Rapporten ZERO 2030: Slik når vi klimamålene legges frem under Klimatalen 2022 i Oslo onsdag, og overrekkes klimaminister Espen Barth Eide på arrangementet.

– Det grønne skiftet går for sakte. Fremover må alt vi skal gjøre, skje i et høyere tempo. Norge skal i snitt kutte utslipp med over 50 000 tonn CO2 hver uke. Vi kan ikke lenger vente på nye utredninger før klimatiltak iverksettes, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

– Klimakrisen er alvorlig, men også mulig å avverge. Krigen i Ukraina befester betydningen av å avkarbonisere økonomien, og kan komme til å fremskynde det grønne skiftet. Nå er klimapolitikk også sikkerhetspolitikk, sier hun.

Har både teknologi og kunnskap
ZERO-lederen påpeker at både den nødvendige teknologien og kunnskapsgrunnlaget er der allerede. Senest mandag viste nok en rapport fra FNs klimapanel alvoret i klimakrisen. 

– Vi har allerede teknologien og kunnskapsgrunnlag som trengs for en kraftfull klimapolitikk. Det grønne skiftet koster, men alternativet er dyrere. I noen grad kan det også finansiere seg selv. I flere sektorer foreslår vi å bruke klimaavgifter to ganger, for eksempel å benytte proveny fra CO2-avgift til å dekke merkostnader ved grønn teknologi, sier Aasland. 

Kan ikke gjøre mindre
Kuttforslagene summerer seg til 20,4 millioner tonn CO2 mer enn dagens politikk og gir et maksimalt utslipp på 23 millioner tonn i 2030. 

– Både store utslippskutt og CO2-fjerning er avgjørende for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad. Vi tror våre forslag er den beste veien til målet, ikke den eneste. Men Norge kan ikke gjøre mindre enn dette. Skal noe ut, må noe annet inn, understreker Aasland.

Figur 1 gir en oversikt over virkemidlene og klimakuttene ZERO foreslår. Størrelsen på boblene angir hvor stor effekt vi anslår at de ulike virkemidlene vil ha, altså utslippskutt som kommer i tillegg til det som ligger inne i referansebanen.

Les hele rapporten her

Vil du få med deg Klimatalen 2022? Meld deg på her. 

Kontaktperson i ZERO:
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)