fbpx
12. desember 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Video og presentasjoner fra taxiseminaret 12. desember

I år har Stortinget endelig åpnet for miljøkrav til taxiløyver. Dermed kan store drosjeflåter bli utslippsfrie. 
– Hvordan kan fylkene stille miljøkrav i løyvene, og hvilket handlingsrom har kommunene til å få fart på det grønne skiftet i drosjeflåtene? ZERO og Difi arrangerte seminar og workshop 12. desember 2017 for påfyll av kunnskap, deling av erfaring og diskusjon om løsninger.

Tid: Tirsdag 12. desember, kl.10-13 inkl. lunsj, med påfølgende workshop kl.13-14:30.
Sted: Hos Miljødirektoratet på Helsfyr, Grensesvingen 7, 0661 Oslo. Miljødirektoratet er vertskap.
Seminaret ble strømmet på nett, her ligger video-opptak av seminaret, delt opp per innleder.

Foredragene fra seminaret:
Jenny Skagestad, ZERO innleder om betydningen av utslippskutt i drosjeflåtene, viser eksempler fra utlandet og bretter ut handlingsrommet for fylker og kommuner for å ta grep for raskere grønt skifte i drosjenæringen. Les ZEROs oppskrift på grønt taxiskifte her.
Odd Olaf Schei, Difi viser hvordan fylkene kan gå fram for å stille miljøkrav til løyvene, og forteller hvordan både fylker og  kommuner kan bruke innkjøpsmakten sin for å fremme innfasing av utslippsfrie kjøretøy.
Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse legger fram en ny rapport som de har skrevet på oppdrag for Miljødirektoratet om miljøstatus for taxiparken, muligheter og evt barrierer som må overkommes framover.
Ida Bjørkum Miljødirektoratet forteller om støttemuligheter fra Klimasats til lokale prosjekter for klimavennlige taxiflåter.

Erfaringer og perspektiver fra drosjenæringen: 
Torstein Clausen Jystad i NHO Transport: Drosje: en naturlig pådriver for klimavennlig mobilitet.
Roar Refseth i Norges Taxiforbund: Hva er barrierene og løsningene for klimavennlige drosjer?
Ole Sanne i Taxus forteller om deres erfaringer med å kjøre 10 elektriske minibusser for Ruter på Romerike.
Jan Valeur i Bergen Taxi: Hva trengs for at det skal bli mulig med utrulling av eltaxi og hydrogentaxi framover?

Erfaringer fra norske fylker og kommuner fra ulike prosjekter for utslippsfrie drosjer, ladeinfrastrukturutbygging etc:
Oslo:
Nils Tore Eldegard, Julia Obravac (WSP) og Sture Portvik Bymiljøetaten i Oslo kommune forteller om hvordan Oslo har stilt miljøkrav til løyve i ny forskrift og om utredningen de har laget som forarbeid, og om utbygging av ladeinfrastruktur for taxi og samarbeid med taxinæringen.
– Torkil Vederhus, byrådssekretær for finans (MDG), om Oslos nye grønne anskaffelsesstrategi og innkjøp av uslippsfrie taxitjenester, skoleskyss og TT-transport (ingen presentasjon).

Akershus:
– Solveig Schytz, Akershus fylkesting (V) forteller om Akershus fylkesommunes satsing på hydrogentaxi, om planer for miljøkrav i løyvene, og om utbygging av infrastruktur  (ingen presentasjon).

Hordaland:
– Sølve Sondbø i Hordaland fylkeskommune forteller om fylkets planer for tilrettelegging for nullutslippsdrosjer, Klimasatsstøttet prosjekt for eltaxilading i Bergen og på Flesland og fylkeskommunen sine virkemidler.

Erfaringer og perspektiver fra infrastrukturaktører:
– Ladestasjoner: Snorre Sletvold i Fortum Charge and Drive
– Hydrogenstasjoner: Ole Johann Tønnesen i UnoX