fbpx
8. oktober 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: – Etterlyser omlegging av bilavgifter

– Uten en gradvis opptrapping av avgiftene som setter fart på overgangen til utslippsfrie biler, kommer vi ikke i mål med nødvendige utslippskutt, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. ZERO er også skuffet over at det ikke er noen nye virkemidler for å få fart på omleggingen av varetransporten.

– Avgiftene må opp nå for at det skal bli mulig å gradvis innføre moms og avgifter på elbil etter 2021, og likevel nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, sier Holm.

ZERO er skuffet over at regjeringen ikke legger om bilavgiftene, tross løftene fra Jeløya om å «fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy».

– Vanlige bensin- og dieselbiler må nå gjøres noe dyrere. Dette er nå viktigere enn å øke avgiftene på bilene med høyest utslipp, sier Holm.

En slik opptrapping vil også bidra til å opprettholde inntektene fra engangsavgifter.

– De vil etter ZEROs beregninger med dette budsjettet falle med ytterligere to milliarder neste år, noe som vil være en helt feil bruk av statens økonomiske handlingsrom, sier Holm.

– Dette behøver ikke bli noe prissjokk for forbrukerne, dersom politikerne gjør jobben sin og setter i gang en jevn og forutsigbar opptrapping av avgiftene på bensin- og dieselbiler. Målet er jo at folk skal velge nullutslippsbiler i stedet, og der blir utvalget bedre og prisene lavere år for år, sier Holm.

ZERO foreslår konkret at nederste knekkpunkt i CO2-komponenten senkes til 25 gram og fradraget økes til minimum 2000 kr per gram, alle øvrige knekkpunkter justeres ned med 10 gram og at den høyest mulige vektrabatten for ladbare hybrider reduseres fra dagens 23 % til 20 %, mens alle andre satser inflasjonsjusteres.

– Det er et skritt i riktig retning at regjeringen nå fjerner avgiftsfritaket for for drosjer, og dermed gjør det mer attraktivt for drosjeeiere å velge elbiler og hydrogenbiler, men det må langt større grep til for å kutte utslipp fra næringslivets transport, sier Holm. ZERO savner spesielt et signal om at regjeringen vil få på plass det lovede CO2-fondet for næringslivets transporter.

Utfordrer KrF

ZERO utfordrer KrF til å skjerpe klimaprofilen gjennom budsjettforhandlingene, dersom det kommer til budsjettforhandlinger etter partiets ekstraordinære landsmøte.

– KrF må bidra til økte utslippkutt, særlig innen transport. Da må de sikre at det er mest lønnsomt å velge nullutslipp, unngå avgiftsreduksjoner på fossile biler og bør kreve at regjeringen leverer på tidligere vedtak om CO2-fond for næringslivstransport, sier Holm.

ZEROs forslag og tallgrunnlag er forklart nærmere i dette notatet.