fbpx
4. mars 2021
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZERO foreslår norsk storsatsing på fornybar energi i utviklingsland

En storstilt satsing på fornybar energi i utviklingsland kan bidra til å kutte utslipp på høyde med Norges årlige klimagassutslipp, viser fersk ZERO-rapport. 

For å løse klimakrisen, må all fossil energibruk erstattes med fornybar og utslippsfrie løsninger. Kullkraft står i dag for 30 prosent av verdens klimagassutslipp, og 90 prosent av nye kullkraftverk planlegges i utviklingsland. 

ZERO har i sin rapport sett nærmere på hvordan Norge kan bidra sterkere internasjonalt til overgangen fra fossil til fornybar og ren energi. I Granavolden-plattformen forplikter regjeringen seg til en internasjonal satsing på fornybar energi i utviklingsland og å bidra til utfasing av kull. 

– Vi har særlig vektlagt hvordan Norge kan bidra i de landene som planlegger mest kullkraft i årene fremover, og hvordan Norge kan være med på å utløse flere av prosjektene som ikke blir finansiert av rent kommersielle investorer, sier Dagfrid Forberg, nestleder i ZERO.

Ulsteins klimafond en avgjørende start

Rapporten ble torsdag overlevert til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Han tok nylig et viktig initiativ til å utrede et statlig klimafond for økte fornybarinvesteringer i utviklingsland. ZERO håper dette fondet kan bli starten på en ny internasjonal storsatsing på klima og fornybar energi.

– Ulsteins klimafond kan bli Norges viktigste bidrag inn mot klimatoppmøtet i Glasgow i november, i tillegg til våre egne utslippskutt. ZERO foreslår nå en rekke tiltak for hvordan norsk kapital og kompetanse kan brukes inn i det vi anser som et helt avgjørende område for internasjonal klimapolitikk, sier Forberg.  

ZERO foreslår: 

  • Et nytt norsk klimafond på 25 milliarder kroner med investeringskapital fra nasjonalformuen etableres nå: Norfund Klima
  • Norfund Klima går over tid inn i et nytt statlig-privat fond for fornybar energi på 100 milliarder kroner: Fornybarfondet
  • Et nytt Norad-program: Klima og fornybar energi for utvikling. Skal styrke internasjonalt samarbeid om fornybar energi med utviklingsland og utvalgte kull-land 
  • Offentlig-privat samarbeid mellom norske aktører styrkes og utvikles til en klynge for eksport og internasjonalt engasjement for fornybar energi i utviklingsland

Teknologi, kompetanse og kapital

ZERO har særlig sett på mulighetene som ligger i offentlig-privat samarbeid. Norfund har lang erfaring med fornybarinvesteringer og kan vise til god avkastning, og en rekke norske energiselskaper utvikler prosjekter i fremvoksende økonomier. 

Norsk finansnæring er også engasjert i grønne investeringer, og har et stort potensial for et sterkere engasjement i fremvoksende markeder. I tillegg er norsk teknologi verdensledende innen områder som vann-, sol- og vindkraft, energilagring og infrastruktur.

– I tillegg til den store klimaeffekten av satsingen, vil den også være lønnsom og bidra til å utvikle fornybarnæringen og nye arbeidsplasser. Vi håper at utviklingsminister Dag Inge Ulstein nå tar med seg våre forslag inn i det videre arbeidet med klimafondet, sier Forberg.

Les hele rapporten her. 

Kontaktpersoner i ZERO: 

Dagfrid Forberg, nestleder (mobil: 996 37 338)

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)