fbpx
8. januar 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZERO-frokost: Mer strøm fra gammel vannkraft

Vi lurte på hvor stort potensialet for å ruste opp eksisterende vannkraftverk var og om det var mulig å få mer kraft ut av gamle anlegg, uten nye naturinngrep.

For ZERO er det viktig å få ut så mange fornybare, regulerbare og konfliktfrie TWh som mulig, derfor er det nødvendig å se nærmere på muligheten for å ruste opp eksisterende vannkraftanlegg. Med disse spørsmålene utfordret vi eksperter på feltet under dagens ZERO-frokostseminar på Folkets Hus.

– Vi ba om konkrete tall og virkemidler fra HydroCen, EnergiNorge, NVE, PA Consulting, Statkraft og fra Olje- og energidepartementet, forteller fagansvarlig for energisystemer, Einar Wilhelmsen.

Potensialet i opprusting alene er liten, derfor trakk Fredrik Arnesen fra NVE frem at det er i utvidelsesprosjektene det store potensialet ligger, for eksempel i å øke fallhøyden eller ta inn nye bekker. Magne Fauli fra EnergiNorge mente miljø og lønnsomhet er de viktigste parameterne for at opprusting kan skje. Dette vil skape trygghet for langsiktig bruk av ressursen. Med dagens rammevilkår, som for eksempel skattesystemet, lønner det seg ikke å investere.

– Alle innledere på vårt seminar «Mer strøm i gammel vannkraft» peker på grunnrenteskatten som barriere for opprusting som kan gi mange TWh ny vannkraft, legger Wilhelmsen til.

Seminaret ble avsluttet med politisk samtale mellom Marie Sneve Martinussen (Rødt), Else-May Botten (Ap), Ole André Myhrvold (Sp) og Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (FrP, OED). Politikerne fikk et tydelig signal fra bransjen og fagekspertene om hva som må til for å ruste opp vannkraften.

– Konsensus etter frokostseminaret er at potensialet for ren opprusting av gammel vannkraft er lite 1-3 (maks 5) TWh, men at noe vil utløses uansett når gamle kraftverk må oppgraderes, men en del er veldig dyrt. Utvidelse byr på et mye større potensiale, 15-20 TWh, men da må man altså ta inn mer vann og det kan bety alt fra små til store miljøkonsekvenser, avslutter Wilhelmsen.

Se hele frokostseminaret her.

1 Einar Wilhelmsen – ZERO

2 Leif Lia – HydroCen

3 Magne Fauli – EnergiNorge

4 Fredrik Arnesen – NVE

5 Lars-Erik Maurud – PA Consulting

6 Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds – Olje- og energidepartementet (FrP)