fbpx
15. desember 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: – Investeringsbeslutning viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer

I dag kom nyheten at Statkraft og Södra investerer 500 millioner kroner i et norsk demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråstoff. Byggingen starter i februar 2018 og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019.

– Dette viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

– Dette er viktig teknologiutvikling og et godt eksempel på hvordan Norge bør bruke sin store kompetanse innen prosessindustri og utvikle viktige global teknologier, sier Holm.

-Biodrivstoff fra skog er en viktig klimaløsning for å redusere bruken av fossilt drivstoff i spesielt luftfart, skip og tungtransport. Det er gledelig at Statkraft og Södra går foran i det grønne skiftet i drivstoffproduksjon, sier Holm.  – Sammen med elektrisitet og hydrogen muliggjør biodrivstoff en fossilfri transportsektor.

Fakta:

I forhandlingene om statsbudsjettet 2017 gikk flertallet inn for å øke andelen biodrivstoff i veitrafikken til 20 prosent innen 2020. Åtte prosent av totalen skal være avansert biodrivstoff.

20 prosent omsetning av biodrivstoff kan bety en etterspørsel etter biodrivstoff på i størrelsesorden 600 millioner liter i 2020 (med en andel på åtte prosent dobbelttellende drivstoff).

Skogen kan levere råstoff til produkter og energi uten å tilføre mer karbon til atmosfæren enn det som bindes opp gjennom fotosyntesen. Utslipp av fossilt karbon øker permanent konsentrasjonen i atmosfæren og den globale oppvarmingen.

Hvis skogproduktene brukes istedenfor produkter som er produsert av eller med olje, gass og kull vil det redusere klimagassutslipp. Forutsetningen er at skogbruket drives bærekraftig, at det blant annet ikke hogges skog på arealer hvor avvirkning vil gi varig forringelse av skogens produksjonsevne, og at det plantes ny skog etter hogst.

Dersom hele eller deler av biodrivstoffbehovet skal dekkes med norskprodusert biodrivstoff, vil det kreve at teknologien utvikles slik at produksjonen blir tilstrekkelig effektiv og også mer konkurransedyktig på pris.

Kilde: Miljødirektoratet