20. november 2018

PM: – Skaperverket trenger mye mer fra KrF

– Med så beskjedne skritt på klima i budsjettforliket, må KrF levere vesentlig større gjennomslag i regjeringsforhandlingene, sier ZERO-leder Marius Holm.

– Dette budsjettforliket leverer ikke på KrFs løfter om å prioritere klima, godt illustrert ved at det ikke engang er en egen overskrift i forliket, sier Marius Holm, leder i ZERO.

– Den økte støtten til Enova og Klimasats er bra, men vi hadde forventet tydelige forbedringer i avgifter på bilsalg, økte CO2-avgifter og støtte til utslippsfri industri og fornybar energi i utviklingsland. KrF har fått gjennomslag for et viktig verbalvedtak på en garantiordning til fornybar energi i u-land, men vi har dessverre sett før at slike vedtak ikke nødvendigvis følges opp, sier Holm.

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. Jeg tror det finnes en erkjennelse av dette innad i KrF, men jeg hadde forventet at de brukte forhandlingsposisjonen til virkelig å stå opp for skaperverket, sier Holm.

For mer informasjon:

Marius Holm, leder – 957 21 632

Per Kristian Sbertoli, kommunikasjonsrådgiver – 930 89 103