Paneldebatt på Zerofrokost med Stefan Hegglund (H), Kari Elisabeth Kaski (SV), Une Aina Bastholm (MDG), Åsmund Aukrust (Ap), Tore Storehaug (KrF) og Ole Andre Myhrvold (Sp)

Hvordan skal vi vurdere årets statsbudsjettforslag ut fra IPCCs rapport om konsekvensene av 1,5 graders oppvarming av kloden?

Zerofrokost med et solid politikerpanel tok rapporten som utgangspunkt og startet debatten om hvilke tiltak som må til for å sette Norge og verden på en kurs som begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

CICEROs Asbjørn Torvanger satte tonen med en gjennomgang av IPCCs 1,5 graders rapport. Det er ingen tvil om at det haster med tiltak.

Klima og miljøminister Ola Elvestuen mener regjeringens statsbudsjettforslag er et godt klimabudsjett. Han la vekt på at klimakrisen sjeldent løses gjennom et statsbudsjett, men påpekte regjeringens styrking av det pågående arbeidet for å redusere klimagassutslipp.

Fagsjef i ZERO Kåre Gunnar Fløystad gikk gjennom ZEROs forslag for å øke ambisjonene i statsbudsjettet i et 1,5-gradersperspektiv. Han la særlig vekt på betydningen av å få til et CO2 fond, for å få fart på omstilling av tungtransporten, og på betydningen av virkemidler for å kutte industriutslipp og forhindre at vekstland tar energiveksten sin i kull.

Seminaret ble avsluttet med en politisk debatt mellom Stefan Heggelund (H), Kari-Elisabeth Kaski (SV), Une Aina Bastholm (MDG), Åsmund Aukrust (Ap) Tore Storehaug(KrF) og Ole André Myrhvold (Sp). Alle i panelet var klare på at det haster å gjøre mer for reduserte klimagassutslipp i Norge og verden og at det stadig gjenstår mye før regjeringen har alle svarene. I paneldebatten kom det frem mange konkrete forslag til regjeringens klimabudsjett. Høyres Heggelund forsvarte budsjettet med at mye riktig blir gjort, blant annet på å skape grønne markeder, spisse Enovas arbeid og videreføre en forutsigbar avgiftspolitikk. Opposisjonen ved AP, MDG og SV svarte med at det gjøres for lite for langsomt, at kommunene får for lite til klimatiltak, at det grønne skatteskiftet går for tregt og at bilavgiftene må skrus til.

– Budsjettforslaget inneholder noen gode forslag, men ZERO forventet større grep i Venstres første statsbudsjett som del av regjeringen. Spesielt i lys av 1,5 gradsrapporten er det et betydelig behov for å styrke klimaprofilen i dette statsbudsjettet når budsjettforhandlingene tar til, konkluderte ZEROs leder Marius Holm.


Presentasjonene fra seminaret:

Klimaprofilen_i_sb2019_Ola_elvestuen

ZERO_Sb2019_i_et_halvannengradsperspektiv_fagsjef_Kare_gunnar_floystad

IPCC_halvannengradsrapporten_Asbjorn_Torvanger_Cicero