fbpx
12. desember 2017
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZEROs oppskrift på det grønne taxiskiftet

Taxinæringen står for omtrent én prosent av klimagassutslippene fra transport nasjonalt og opp til 4,4 prosent i de største fylkene.

Mens elbilutrullingen er i full gang i Norge, henger drosjenæringen etter i skiftet til fornybar og utslippsfri transport. Derfor har ZERO laget en oppskrift for med tiltak og virkemidler for å få fart på det grønne skiftet til en fornybar og utslippsfri taxinæring.

1) Still krav

 • Vedta lokale forskrifter i alle fylker med krav til fornybare og utslippsfrie drosjer i løyver.
 • Innfør utslippsfri sone i byene hvor bare utslippsfrie drosjer/kjøretøy har lov å kjøre.

2) Tilrettelegg og gjør det mest attraktivt

 • Tilrettelegg på viktige drosjepunkt som flyplasser og togstasjoner med krav, VIP-kø og eget felt for miljøtaxi ved holdeplass i en tidlig fase.
 • Reservér enkelte sentrale og attraktive taxiholdeplasser til utslippsfrie drosjer, som i bysentrum.
 • Prioriter utslippsfri taxi fram i køen på sentrale taxiholdeplasser.
 • Tilrettelegg med lading på viktige drosjepunkt.
 • Gi fordeler til utslippsfrie drosjer, som å åpne for at de kan kjøre på tvers av soner/fylker

3) Bygg ut infrastruktur

 • Bygg ut tilstrekkelig ladeinfrastruktur og fyllestasjoner for en raskt økende mengde utslippsfrie taxier i samarbeid med taxinæringen. Vurdér behovet for dedikert infrastruktur for å kunne lade fort og unngå nedetid.

4) Gjør fornybare og utslippsfrie løsninger mer lønnsomt enn fossilt

 • Tilskudd fra Klimasats til forprosjekt for miljøkrav i løyver.
 • Tilskudd til kjøp av hydrogentaxi og utslippsfri maxitaxi, fra Enova, Klimasats og byer/fylker.
 • Tilskudd til utbygging av infrastruktur fra Enova, Klimasats, byer/fylker.
 • Innfør og øk miljødifferensierte bompenger og/eller lavutslippsoner for alle kjøretøy.
 • Fase ut rabatten for engangsavgift på drosjer på fossilt drivstoff.
 • Øke avgift på fossilt drivstoff.
 • Fase ut dagens fordelaktige AutoPASS-avtale for fossiltaxier og reserver slike fordeler utslippsfrie taxier.

5) Etterspør nullutslippsdrosje fra det offentlige og selskaper

 • Premiér og still krav til utslippsfrie løsninger for alle offentlige transportanbud for taxitjenester som elevtransport, TT-kjøring, pasientreiser m.m.
 • Store private og offentlige taxikunder etterspør og inngår avtaler om utslippsfritt taxikjøp.

6) Drosjenæringen må gjøre det enkelt å velge og promotere utslippsfri taxi

 • Drosjesentralene må gjøre det enkelt å bestille nullutslippstaxi i alle kanaler, og aktivt promotere det ovenfor sine kunder.
 • Begrepet “miljøtaxi” reserveres helt utslippsfrie taxier. Alle biler med utslipp fjernes fra kategorien “miljøtaxi” i bestillingssystemer.
 • Vurdér flåtestyring i en startfase hvor utslippsfrie taxier ikke sendes ut på «for lange» oppdrag før infrastrukturen er omfattende nok.