fbpx

ZEROs prinsipper for økonomisk støtte

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken. Vårt mål er å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.

En del av ZEROs metode er dialog og samarbeid med aktører i ulike bransjer og sektorer om klimagassutslippene deres og løsninger for å kutte utslipp og få frem klimateknologi. ZERO skal være en naturlig samarbeidspartner når målgruppene våre engasjerer seg i klimasaken.

Strategiske partnerskap med riktige næringslivsaktører bidrar til klimaløsninger som gir ringvirkninger. ZERO kan få støtte fra selskaper med store klimagassutslipp, så vel som selskaper som er en aktiv del av løsningen, så lenge de støtter opp om vår visjon: størst mulig effekt for klimaet.

ZERO søker støtte fra både enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser og offentlige institusjoner til vårt arbeid, som vi prioriterer etter følgende kriterier:

1) Tiltaket er større enn seg selv, overførbart og driver for det grønne skiftet.

2) Tiltaket gir effektive utslippskutt nå – eller store kutt på lang sikt, for eksempel ved å utvikle en verdikjede som vil være av betydning i et nullutslippssamfunn.

3) Målet er realistisk å nå, vi kan oppnå kritisk masse og suksess, det er god timing og mulig å skape endring i nær framtid.

4) Det er en ledig posisjon for ZERO på området, i den forstand at vi trengs, tilfører noe viktig, det er handlingsrom for oss og vi vil utgjøre en vesentlig forskjell.

5) Arbeidet/saken kan finansieres i tilstrekkelig grad til å oppnå målet.

Økonomisk støtte kan komme i form av donasjoner, kjøp av bannerannonser, sponsorater, prosjektstøtte, eller bidrag som en del av en samarbeidsavtale. En bred portefølje av økonomiske støttespillere bidrar til å sikre stor frihet, uavhengighet og handlingsrom for organisasjonens arbeid.

ZERO er åpne om hvem vi til enhver tid samarbeider med. ZEROs oppdragsgiver er klimasaken. Samarbeidspartnere og andre aktører kan komme med innspill til prosjekter, saker og lignende, men ZERO avgjør selv hva vi engasjerer oss i og hvilke posisjoner vi tar basert på egen analyse. Vi tar ikke konsulentoppdrag.

Et økonomisk bidrag til, eller en inngått samarbeidsavtale med ZERO innebærer ikke at ZERO går god for virksomheten eller dens aktiviteter. ZERO inngår ikke avtaler om eksklusivitet til enkeltselskaper om for eksempel faglig dialog eller profilering av virksomheten.