Personvernregler i ZERO

ZERO er en miljøstiftelse som har klimasaken som viktigste sak. Vår kjernevirksomhet er å fremme løsningsforslag på klimautfordringene. Våre viktigste målgrupper er beslutningstakere i politikk, næringsliv og offentlig forvaltning.

I forbindelse med dette arbeidet samler vi kontaktinformasjon til interessenter. Av personopplysninger lagrer vi jobb-epostadresse, telefonnummer, stilling, og hvilket område vedkommende jobber innenfor. Alle kan når som helst be om innsyn i personopplysninger vi har lagret om dem, eller be om å få dem slettet.

ZERO sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev til våre interessenter, og jobber med å innhente samtykke til å motta dette.  Vi sender også ut mobiliseringsmail til Zerokonferansen og andre arrangementer. Dersom du tidligere har deltatt på arrangementer hos oss vil du motta disse mailene.  Du kan når som helst be om å bli tatt ut av mailinglister for nyhetsbrev eller mobiliseringsmail, og vi har rutinemessig mulighet for å «unsubscribe» i alle masseutsendelser.