fbpx

Våre samarbeidspartnere

ZERO samarbeider med aktører innen samtlige av våre fagområder. Her finner du en oversikt over partnerne våre, sortert etter størrelsen på samarbeidet.

Hovedpartnere
Hovedpartnere støtter ZEROs arbeid med summer mellom 450.000 og 550.000 i året.
Strategiske partnere
Strategiske partnere støtter ZEROs arbeid med summer mellom 350.000 og 450.000 i året.
Fagpartnere
Fagpartnere støtter ZEROs arbeid med summer mellom 200.000 og 350.000 i året.
Støttespillere
Støttespillere støtter ZEROs generelle arbeid.
Annonsepartnere
Annonsepartnere støtter ZEROs arbeid med opp til 30.000 i året.
Partnere av Zerokonferansen
Samarbeidspartnere og støttespillere av Zerokonferansen.