fbpx
Arrangement – 13. april 2023

Konferanse om bærekraftig flydrivstoff – verdiskaping og klimatiltak

Produksjon av bærekraftig drivstoff kan sette fart på det grønne skiftet i Norge. Avinor inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge, NHO Luftfart, LO og ZERO til konferanse om bærekraftig flydrivstoff. 

Tid: 13. april kl 09 – 17

Sted: Sentralen i Oslo

Se program og bekreftede innledere her.

Påmeldingsfrist 30. mars (begrenset antall plasser).

Meld deg på her!

Norsk luftfart har satt mål om være fossilfri i 2050. Bærekraftig flydrivstoff vil bli svært viktig for at målet kan nås. En kombinasjon av økende omsetningskrav i Europa og flyselskapers og brukere av flyreisers ambisjoner om å kutte utslipp er forventet å gi sterkt økende etterspørsel etter bærekraftig flydrivstoff. Omstillingen vil bli krevende for luftfarten, men representerer også spennende industrimuligheter for Norge.

Norge har gått foran med innfasing av bærekraftig flydrivstoff. Kan vi ta en betydelig rolle også på produksjonssiden? Mye ligger til rette i Norge og det er interessante synergier mot eksisterende og fremtidig industri både når det gjelder teknologier og innsatsfaktorer. Men det gjenstår investeringsbeslutninger; hvordan kan vi realisere planene?

Vi inviterer hele økosystemet rundt produksjon, omsetning og bruk av bærekraftig flydrivstoff samt politikere, virkemiddelapparat, myndigheter og store kjøpere av flyreiser. Send gjerne invitasjonen videre i ditt nettverk.

Se programmet og fullstendig liste over innledere på AVINORS hjemmesider her.

Bekreftede innledere inkluderer blant andre:

–         Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

–         Statssekretær Bent Joachim Bentzen, statssekretær Samferdselsdepartementet

–         Christina Daniela Dreetz, SVP landanlegg, Equinor

–         Thomas Skadal, CEO Biozin

–         Abraham Foss, konsernsjef Avinor

–         Geir Karlsen, konsernsjef Norwegian

–         Stein Nilsen, konsernsjef Widerøe

–         Kjetil Håbjørg, konserndirektør og Norgessjef SAS

–         Erik Lahnstein, påtroppende direktør NHO Luftfart

–         Sissel M. Skoghaug, nestleder LO

–         Jonathan Sørbye, eksportsjef Innovasjon Norge

Meld deg på her.

Velkommen!