fbpx
Rådgiver, materialer, bygg og anleggsplass

Ingvild Kilen Rørholt

Ingvild har vært ansatt ZERO siden 2010. Den gang bygget hun opp arbeidet vårt med lokale klimatiltak, særlig transport-sektoren. Nå jobber hun for et skifte av all bruk av materialer i veiprosjekter, bygg og anlegg med nullutslipps-materialer – for at alle byggeplasser i seg selv skal bli utslippsfrie. Hun har lang erfaring fra Natur og Ungdom, hvor hun blant annet jobbet som regionsekretær. Ingvild har tidligere jobbet som ungdomsdelegat for Røde Kors i Sudan, hvor hun nylig bygget opp et senter og en organisasjon for barn som jobber og bor på gata.