fbpx
Arrangement

Klimakur – hva nå?

Når?
Onsdag 26. februar,
kl. 08.00 – 09.45

Hvor?
Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Påmelding

Fredag 31. januar fikk vi Klimakur fra Miljødirektoratet. Mer enn en kur, er dette en katalog over tiltak i ikke-kvotepliktig sektor (for eksempel transport, havbruk/fiske og landbruk) som til sammen kan gi oss store utslippskutt frem til 2030.

Kuren kommer først når tiltak gjennomføres, og kuren har størst effekt om tiltakene gjennomføres tidlig. Så hva skal vi gjøre? Hvilke tiltak må komme i gang nå? Hvordan skal vi unngå at Klimakur 2030 blir en papirtiger? Hvordan forplikte politikerne til å gjennomføre tiltak?

ZERO inviterer derfor til frokostseminar på Sentralen i Oslo,
onsdag 26. februar kl. 08.30 – 09.45, frokost fra kl. 08.00.

Program:

Kl. 08.00: Frokost
Kl. 08.30: Velkommen
Kl. 08.35: Stig Schjølset, fagsjef i ZERO tegner og forklarer klimakur
Kl. 08.50: Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (TBC) – foreløpig tanker om arbeidet med Klimakur
Kl. 09:00: Tre korte innlegg fra noen av de viktige sektorene som må kutte utslipp. Er det mulig? Hvilken politikk trengs for å få det til?
– Norges Bondelag
– NAF
– Norsk Industri
Kl. 09.05: Marius Holm, daglig leder i ZERO utfordrer politikerne – hva nå? Hvordan skal vi klare å kutte 50 prosent av utslippene til 2030?
I panelet: Sveinung Rotevatn (TBC), Espen Barth Eide (AP), Lene Westgaard Halle (H), Ole Andre Myhrvold (SP)

Kontaktpersoner

Rådgiver, materialer, bygg og anleggsplass