fbpx
4. september 2023

Ber om politikk for CO2-fjerning

ZEROs innsatsgruppe kommer med klare anbefalinger om politikk for CO2-fjerning i brev til klimaminister Espen Barth Eide.

FNs klimapanel er tydelig: Skal den globale oppvarmingen holdes under både 1,5 og 2 grader, må det fjernes store mengder CO2 fra atmosfæren i løpet av dette århundret. For å få til det må løsninger for CO2-fjerning oppskaleres, og da trenger vi politikk. 

I ZEROs innsatsgruppe for CO2-fjerning jobber vi sammen med ni aktører som kan realisere CO2-fjerning dette tiåret: Carbon Removal, Norske Skog, Greencap, Removr, Northern Lights, Hafslund Oslo Celsio, Climeworks, Equinor og Inherit Carbon Solutions. Innsatsgruppen jobber for å få på plass nasjonale rammebetingelser for CO2-fjerning. Nå har gruppen sendt tre politiske anbefalinger til klimaminister Espen Barth Eide. Anbefalingene er:

1) Innfør et finansielt virkemiddel for CO2-fjerning, raskt

Miljødirektoratet har anbefalt å innføre en omvendt CO2-avgift eller omvendte auksjoner for å utløse CO2-fjerningsprosjekter. Det ble i revidert nasjonalbudsjett vedtatt å gjennomføre en ekstern utredning av “samfunnsøkonomisk riktig prising” og samtidig vurdere muligheten for at statlig støtte kan kombineres med salg av klimakreditter. For å nå den nødvendige skalaen CO2-fjerning som FNs klimapanel skisserer, må oppskalering skje raskt dette tiåret og et nasjonalt virkemiddel er et viktig første skritt. 

2) Det frivillige markedet bør fungere sammen med nasjonal politikk

CO2-fjerning er et offentlig gode og bør finansieres av offentlig støtte. I tillegg til dette, kan CO2-fjerning også finansieres ved salg av kreditter i det frivillige karbonmarkedet. Begge deler er nødvendig for å realisere og skalere CO2-fjerning. Prosjekter som mottar støtte fra staten, bør få mulighet til å selge kreditter i det frivillige markedet, slik Miljødirektoratet har anbefalt. Det frivillige markedet er ikke alene nok, men er en viktig drivkraft. CO2-fjerning kan bli en viktig fremtidig grønn næring i Norge. Får Norge overskudd av kreditter for å nå egne klimamål, kan disse selges til andre land. 

3) CO2-fjerning må få en definert rolle i klimapolitikken 
FNs klimapanel viser at de globale utslippene må kuttes så raskt og langt det lar seg gjøre. I tillegg må det fjernes store mengder CO2 fra atmosfæren. Det betyr at CO2-fjerning må skje i tillegg til utslippskutt. Regjeringen må føre en klimapolitikk som kutter utslipp i henhold til klimamål og samtidig øker innsatsen for å fjerne CO2 i Norge. Hvilken rolle CO2-fjerning spiller for å nå klimamål i 2030 og 2050, bør derfor tydeliggjøres, både i klimastatus og -plan, norsk klimalov og den kommende klimameldingen. 

Kontakt:

Martine Mørch, rådgiver industri: martine.mork@zero.no

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri: anne.melbye@zero.no