fbpx
16. mai 2023

Ber regjeringen få opp farta på CO2-fjerning

ZERO og industriaktørene Hafslund Oslo Celsio, Carbon Removal, Norske Skog, Biozin, Removr, Greencap og Inherit ber regjeringen få på plass virkemiddel for industriell CO₂-fjerning.

Anne Marit Post-Melbye. Foto: Alexander Eriksson / ZERO

Aktørene kan fange betydelige mengder CO₂ fra atmosfæren hvis rammebetingelsene kommer på plass. Hvor mye som utløses avhenger av betalingsviljen i det frivillige markedet for karbonkreditter og markedet for bruk av CO2 til å produsere nye produkter

– Alle scenarier som begrenser temperaturstigningen til godt innenfor 2 grader, tar i bruk CO₂-fjerning i stor skala. Både i industri og natur. For å komme opp i disse volumene, må vi komme i gang nå, sier fagansvarlig for industri i ZERO, Anne Marit Post-Melbye. 

Norge har alle forutsetninger for å fjerne CO₂. Vi har tilgang til CO₂-lager i Nordsjøen, vi har tilgang til bærekraftige bio-ressurser, kompetanse og kapital. Miljødirektoratet har vist at industrien i Norge potensielt kan fjerne i området 1-3 millioner tonn CO₂ årlig i 2030. 

– Dette er ikke bare en viktig klimasak, men også en stor næringsmulighet. Flere andre land, blant andre Sverige, Danmark og USA, innfører virkemiddel for CO₂-fjerning. Nå må Norge følge etter, sier Post-Melbye.

I motsetning til CO₂-utslipp, som er avgiftsbelagt, er det ingen insentiver for å fange og lagre CO₂ fra biomasse eller direkte fra atmosfæren. Men selskapene må betale for å slippe ut CO₂, får de ikke betalt for å fjerne CO₂.

ZERO og industriaktørene ber om at regjeringen følger opp anbefalinger fra Miljødirektoratet, og tar i bruk en omvendt CO₂-avgift eller omvendte auksjoner for å realisere CO₂-fjerning.

Kontaktpersoner hos ZERO:
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri (mobil: 959 05 732)
Martine Mørk, rådgiver industri (mobil: 473 97 963)