fbpx
31. oktober 2023

Dette er de nominerte til Næringslivets klimapris 2023

Norled, Norsk Kylling og Sirkulær Ressurssentral er toppnominert til Næringslivets klimapris 2023. Alle tre har på hvert sitt vis utmerket seg med å gå foran i det grønne skiftet. 

Norled har satt i drift verdens første ferge på flytende hydrogen, Norsk Kylling kutter utslipp i hele verdikjeden og Sirkulær Ressurssentral har gjort om en industrihall til Nordens største ombrukshall for byggevarer. 

Næringslivets klimapris er et samarbeid mellom ZERO, NHO og NTNU, og deles i år ut for tiende gang på Zerokonferansen 2. november. 

Med næringslivets klimapris løfter vi spydspissene i det grønne skiftet. Årets toppnominerte går foran og viser innovasjonen og nyskapningen som finnes i norske bedrifter, sier Sigrun Aasland, leder i ZERO.

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. 

– Vi trenger langt større fokus på hvordan vi gjennom klima- og næringslivspolitikk kan legge bedre til rette for raskere omstilling og økt lønnsomhet. Derfor er vi stolte av å kunne løfte frem bedrifter som går foran. Hvert år nomineres stadig mer imponerende og inspirerende bedrifter. Årets finalister gir ikke bare et betydelig bidrag til klimakutt, men viser vei for hvordan flere kan tenke nytt for å skape grønn vekst, sier Almlid.  

– Tiden er i ferd med å gå fra oss når det gjelder reduksjon av klimagasser. Vi trenger ny teknologi, og det er viktig at noen går foran og tar i bruk nye teknologier og metoder som reduserer klimagassutslippet, sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU. 

Om finalistene: 

Norled har utviklet og tatt i bruk mange teknologier: elferger, hydrogenferger og elektrisk hurtigbåt med batteribytteløsning. Dette har flyttet markedet og mulighetene i maritim næring, der utslippene er store. De nye hurtigbåtene med batteribytteløsning vil øke rekkevidden og muliggjøre elektrifisering av samband som ikke egner seg for lading, uten å måtte vesentlig oppgradere strømnettet. Samarbeidet med Statens Vegvesen har ført til verdens første fartøy på flytende hydrogen, MF Hydra, som er i full rutetrafikk. Igjen viser Norled at de er verdensledende på grønn maritim teknologi. 

Norsk Kylling har jobbet helhetlig og systematisk med å redusere klimautslipp og miljøbelastning i hele sin verdikjede. De har blant annet investert i et nytt nullutslippsrugeri, kuttet fôrrelaterte utslipp ved å redusere bruken av soya, og kuttet alle transportutslipp ved å produsere og kjøre på egen biogass. Det nye foredlingsanlegget i Orkanger har et helhetlig energisystem der all innsats, spillvarme og energi som produseres er delbart, noe som har kuttet utslippene med tilnærmet 100 prosent. Norsk Kylling er et eksempel på hvordan et selskap går den ekstra mila, og klarer å kombinere utslippskutt med satsing på dyrevelferd og teknologi.

Sirkulær Ressurssentral AS er en innovasjonspilot for økt ombruk av byggevarer. En ombrukt industrihall har blitt Nord-Europas største ombruksvarehus, Ombygg, og har inspirert tilsvarende markedsløsninger i flere andre byer. Sirkulær Ressurssentral fasiliterer også en åpen og nettbasert kunnskapsarena, som samler deltakere fra hele landet og koordinerer utvikling av ny kunnskap og metodikk for sirkulære løsninger. 

Om Næringslivets klimapris:
Prisen skal oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, og gi ekstra oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran på området. Nominasjonen er åpen for alle og prisen går til bedrifter som har teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. 

Pressekontakt hos ZERO: Aurora Mykkeltveit, kommunikasjonsrådgiver
mobil: 902 21 984/e-post: aurora.mykkeltveit@zero.no