fbpx
8. desember 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Etterlengtet ladestrategi kan sette fart på grønn tungtransport

Den nasjonale ladestrategien for veitransport kommer med gode virkemidler som vil gjøre det enklere for tungtransporten å velge fornybart, mener ZERO. Nå er det viktig at strategien følges opp.

Ingvild Kilen Rørholt

Torsdag kom endelig den nasjonale ladestrategien som skal sikre et godt utbygd ladenettverk for veitransporten. ZERO er godt fornøyd med at regjeringen kommer med konkrete virkemidler for å få fart på utbyggingen av lading til tunge kjøretøy.

‒ At det kommer penger fra Enova til utbygging av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy, at Statens vegvesen skal ta en aktiv rolle for å få bygget ut ladestasjoner langs riksvegnettet, og et kart med hvor og når ladestasjonene kommer til sommeren, er viktige grep som vil gjøre det lettere og mer forutsigbart å gå over til elektriske lastebiler, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO.

Strategien slår fast at Enova skal være statens virkemiddel for støtte til etablering av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy. Samtidig kommer også Enova med en støtteordning for bedriftslading for tunge kjøretøy.

Tydelig melding om arealer
Tilgang på arealer til ladestasjoner vil bli en utfordring fremover. Det er viktig at kommuner og fylker setter av arealer til dette, og at regioner sees i sammenheng for å sikre tilstrekkelig lading på egnede plasser for næringen.

‒ Strategien tar tak i utfordringen med å få nok areal til ladeinfrastruktur. Staten gir med dette en tydelig melding til kommuner og fylkeskommuner at areal til lading må prioriteres og settes av. Vi ser frem til at konkretisering av dette kommer i 2023.

Enklere for personbil
Nå skal det også endelig bli enklere å hurtiglade personbiler.

‒ Skal det bli like lett å fylle strøm som å fylle diesel, må ladeprosessen forenkles. Nå skal det både blir lettere både å betale og få prisinformasjon, og det vil gjøre det langt enklere for elbilister langs norsk veier, sier Kilen Rørholt.

Kontaktperson hos ZERO:
Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport (mobil: 977 27 115)