fbpx
10. januar 2023
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Grønne industriparker kan bli omstillingsmotor

Nytt ZERO-prosjekt ser på om utslippstunge industriparker kan ha et konkurransefortrinn i den grønne omstillingen. Hovedmålet er å vurdere klimanytten til samlokalisering av industri.

Klimagassutslippene i Norge kommer fra tre områder: 

  • små utslippspunkt i ikke-kvotepliktig sektor, som transport
  • store punktutslipp i kvotepliktig sektor, som i industrien
  • utslipp fra arealbruk, som avskoging og fjerning av myr
Foto: Mo Industripark

Samtidig som store industriparker samler store punktutslipp, kan samlokaliseringen av industri i slike parker bidra til effektiv ressurs- og arealbruk. 

‒ Industriparkene har areal, infrastruktur og kompetanse til å være en motor for rask omstilling i Norge, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO. I prosjektet “Grønne industriparker” ønsker ZERO å kvantifisere, synliggjøre og styrke industriparkenes grønne konkurransefortrinn i klimaomstillingen til 2030. Prosjektet skjer i samarbeid med Treklyngen, Mo Industripark, Herøya Industripark, Glomfjord Industripark og Siva. 

Omstilling krever areal og kraft

Norge skal de neste årene reindustrialiseres, med omstilling av eksisterende industri og utbygging av ny grønn industri. Utbygging av ny industri er både areal- og kraftkrevende.
Miljødirektoratet forventer at Norge må rapportere i gjennomsnitt 1,2 millioner tonn CO2-utslipp årlig fra arealbruksendringer fram mot 2030.

‒ Areal kommer til å bli en av de mest begrensa ressursene i det grønne skiftet. Industriparkene har tilgjengelig, regulert industriareal og muligheter for utvidelser, sier Post-Melbye.

Utbygging av ny industri innen blant annet hydrogen, batterier og karbonfangst er også kraftkrevende, og det er store muligheter for å utløse synergier på tvers av industrier i industriparkene. 

Funnene i prosjektet presenteres på Zerokonferansen 23. november. 

Kontaktpersoner i ZERO:

Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri: anne.melbye@zero.no

Håkon Tomter, rådgiver: haakon.tomter@zero.no