fbpx
17. januar 2022

Hva er grønne innkjøp?

Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet, av blant annet EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner og næringslivet.

Kort fortalt betyr grønne innkjøp at man ser bort fra prioriteringen om mest besparelse i øyeblikket, for i stedet å tenke verdi i et livssyklusperspektiv. Ved å innføre grønnere innkjøpspraksis vil virksomheter både kunne kutte klimagassutslipp og bygge konkurransekraft. 

Skift – Næringslivets klimaledere har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Sammen med ZERO og Arntzen De Besche er det gjort et omfattende arbeid på temaet grønne innkjøp. Nylig ble det lansert en veileder og kunnskapsbase med 120 spørsmål og svar om grønne innkjøp. FAQ-en tar for seg et bredt spekter av temaer som er ment å være til hjelp for grønnere valg i innkjøpsprosessen. I tillegg til dette finner du også noen gode eksempler på grønn innkjøpspraksis fra ulike virksomheter – til inspirasjon i ditt arbeid med grønn innkjøpspraksis. 

Les mer og bli inspirert til å ta grønne innkjøpsvalg her.

Her finner du ofte stilte spørsmål finner du her.

Gode innkjøpshistorier kan du lese om her.