fbpx
31. august 2023

Industriparker kan bli en motor i den grønne omstillingen

Samlokalisert industri vil bruke både energi og areal mer effektivt, viser ny ZERO-analyse. Nå trengs politiske virkemidler for å utløse disse gevinstene og bidra til økt samlokalisering.  

Herøya industripark. Foto: Hege Kristin Ulvin/ZERO

‒ Areal og energi kommer til å bli noen av de mest begrensede ressursene i det grønne skiftet, og avgjørende for å nå både klima- og naturmål. Da må vi bruke disse ressursene på best mulig måte. Her har Norge mye å gå på i dag, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO.

I prosjektet Grønne industriparker har ZERO undersøkt om utslippstunge industriparker kan ha et konkurransefortrinn i klimaomstillingen. ZERO har samarbeidet med de fire industriparkene Herøya, Mo, Glomfjord og Treklyngen, og Siva. 

‒ Vår analyse viser at samlokalisering har en betydelig areal- og energigevinst. Det er mye å hente gjennom delt infrastruktur, utnytting av spillvarme og materialbruk, sier Post-Melbye.

Basert på situasjonen i industriparkene, finner vi gevinster på 20 prosent for energi og opp mot 30 prosent for areal. Dette utløses av at samlokalisert industri kan utnytte overskuddsvarme, og effektivisering ved delt infrastruktur. I tillegg er det i industriparkene i Norge ledig areal til nye etableringer.

Trenger politisk mål

ZERO etterlyser politiske rammebetingelser som bidrar til økt samlokalisering av industri. 

‒  Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder. Her bør være et mål å videreutvikle sterke industriparker som samlokaliserer eksisterende og ny industri, oppfordrer Post-Melbye.

‒ Dette vil bidra til å utnytte arealer, energi og ressurser på en mest mulig effektiv måte i reindustrialiseringen av Norge de neste årene, og utløse gevinster som vil bidra inn mot norske klimamål og arealforpliktelser. Det håper vi også regjeringen ser, sier hun.

ZEROs anbefalinger

Basert på analysen, kommer ZERO med fire tydelige anbefalinger for hva som trengs for å utløse mulighetene som finnes i samlokalisering: 

  • Krav til utnyttelse av spillvarme: Det trengs reguleringer for å utløse potensialet for økt bruk av spillvarme. Dette vil være et insentiv for samlokalisering av industri, med mål om å utløse industrielle symbioser.
  • Tilrettelagte reguleringsplaner: Reguleringsplaner som er tilrettelagt industriparker sikrer mer effektiv og bærekraftig arealforvaltning, mer samlokalisering og mindre arealbruksendringer.
  • Prioritert nett til industriparker: Skal vi nå klimamålene, må utslippene kuttes i eksisterende industri og ny industri må realiseres. Industriparkene samler både eksisterende og ny industri. En mer nasjonalt styrt nettutbygging kan stimulere til at ny industri tar i bruk ledige arealer.
  • Et virkemiddelapparat med mål om samlokalisering av industri: Dette er spesielt relevant for Siva og Innovasjon Norge. ZERO mener det bør opprettes en nasjonal status for industriparker, på samme måte som det finnes et klyngeprogram i dag.

Les hele rapporten her. 

Kontaktpersoner hos Miljøstiftelsen ZERO:
Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri (mobil: 959 05 732)

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)