fbpx
14. mai 2024

Ingen nye klimagrep fra regjeringen

Med revidert statsbudsjett står klimapolitikken på stedet hvil. – Det har vi ikke tid til, sier fungerende ZERO-leder Stig Schjølset. 

Fungerende ZERO-leder Stig Schjølset (Foto: Knut Neerland/ZERO).

Til tross for at det flyttes 20 milliarder for trygghet og sikkerhet, finner ikke regjeringen mer penger til klimapolitikken i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

– Vi har forståelse for krisetider og stramme prioriteringer, men vi kan ikke sette klimapolitikken på vent. Vi står midt i en klimakrise, som også handler om sikkerhet. Likevel er det ingen grep i dette budsjettet som bidrar til utslippskutt, sier fungerende ZERO-leder Stig Schjølset.  

– I RNB skulle regjeringen legge fram tiltak for å få fart på elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner med havvind. Men her er det ingen konkret politikk, og dermed blir det vanskeligere å få den kraften vi trenger til utslippskutt og ny grønn industri.

– Nå håper vi at SV sørger for å løfte klima i forhandlingene. Ikke minst forventer vi at regjeringen leverer langt bedre på klima i nytt budsjett til høsten, sier Schjølset. 

Statsbudsjettet for 2025 er denne regjeringens siste mulighet til å levere et budsjett som for alvor setter fart på klimapolitikken. 

– Helt siden Hurdalsplattformen, har regjeringen snakket om at klima og natur skal være rammen for all politikk. Slik har det ikke blitt, og det reviderte budsjettet bidrar i hvert fall ikke til kursendringen vi trenger, sier Schjølset. 

Kontaktpersoner hos ZERO:
Stig Schjølset, fungerende daglig leder (mobil: 905 60 459)
Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef (mobil: 971 72 650)