fbpx
28. januar 2022
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Kan vi unngå nye strømprissjokk?

Det er et hett spørsmål etter de siste månedene, og tirsdag 25. januar inviterte ZERO eksperter og politikere til strømpris-webinar, med nesten 150 tilhørere.

Se opptaket av webinaret nederst i saken.

– Etter mye opphetet strømprisdebatt og mange til dels ganske radikale forslag, viser dagens innledninger og politiske diskusjon at is i magen er klokt. Insentivet til å bygge mer fornybar energi må fortsatt være sterkt. Samtidig oppfatter jeg at det er bred enighet om at dersom vi ser svært høye strømpriser igjen, vil regjeringen nok en gang gripe inn med økonomisk kompensasjon, sier Jon Evang, fagansvarlig for energi i ZERO.

Kort oppsummert er det grunn til å tro at denne vinterens ekstremt høye strømpriser ikke kommer til å gjenta seg. Likevel kan vi nok forvente noe høyere strømpriser enn vi er vant til her hjemme de neste par årene, før det jevner seg ut. Helga Stenseth fra Statskraft viste at med økende innslag av fornybar energi i den europeiske kraftmiksen fremover, særlig fra solenergi, vil også produksjons- og prisprofilen over døgnet endre seg.

Må kompenseres for strømprissjokk

Det var bred enighet om at folk må kompenseres økonomisk også for eventuelt kommende strømprissjokk. Dagens ordning har truffet brukbart gitt tiden og veien, så spørsmålet er hvordan vi skal innrette oss neste gang. Gunnar Eskeland fra NHH foreslo å skille mellom strømforbruk og strømbehov, ved for eksempel å anslå et “normalisert” vinterforbruk pr. husstand og husstandsmedlem. Da kan en kommende ordning målrettes slik at den ikke ender med å hjelpe de med god råd mer enn de med dårlig råd, og ikke belønner de som sløser med strømmen. 

Når det gjelder endringer mer på systemnivå, er det mer langsiktige løsninger som er de mest realistiske. Torjus Bolkesjø fra NMBU pekte på at fleksibilitet, energieffektivisering og bruk av andre og fleksible oppvarmingskilder kan bidra til å dempe strømforbruket om vinteren, og dermed prisene. Videre pekte han på at bedre nett, særlig mellom nord- og sør i Norge, vil bedre situasjonen. Viktigst er mer satsing på energieffektivisering og å bygge mer fornybar energi.

Samstemte politikere

Politikerpanelet var samstemt i at økonomisk kompensasjon var riktig virkemiddel, og kan være det fremover. Panelet mente at når det gjelder endringer i kraftmarkedet og reguleringer som følge av denne ekstraordinære strømpriskrisen, er det viktig å ha is i magen. Dette vil bli diskutert nærmere når regjeringens tilleggsmelding til Energimeldingen kommer før påske, og i Energikommisjonen regjeringen har varslet. Selv om alle var positive til energieffektivisering som tiltak, advarte flere mot at potensialet er begrenset, blant annet som følge av høy pris. Men SV varslet at de vil følge opp dette videre. Alle var enige om at mer fornybar energi er avgjørende for å motvirke høye priser og legge til rette for grønn omstilling.